ul. Statybininkų 5, 03200 Wilno
tel. +370 5 213 05 18
e-mail rastine@konarskio.vilnius.lm.lt

Zasady mediacji

 

Dobrowolność – strony uczestniczą w procesie z własnej woli, w każdej chwili mogą tez wycofać się z mediacji.

Poufność – wszelkie informacje pozyskane w trakcie przeprowadzania rozmów mediacyjnych ze stronami są poufne i nie mogą być przekazywane nikomu. Mediator sporządza sprawozdanie Informacje w nim zawarte dotyczą tylko spraw formalnych:
- osób uczestniczących w mediacji, miejsca i czasu trwania oraz sposobu jej zakończenia (czy mediacja zakończyła się ugodą, czy też nie).
 
Bezstronność – strony konfliktu mają równe prawa i są jednakowo traktowane.
 
Neutralność – mediator pozostaje neutralny wobec przedmiotu sporu. Nie narzuca stronom własnych rozwiązań nawet, jeśli według niego byłyby one
najkorzystniejsze dla stron lub dla rozwiązania konfliktu.
 
Akceptowalność – strony wyrażają zgodę na zasady mediacji oraz na osobę mediatora. Mają prawo zmiany mediatora, jeżeli uznają, że mediacja nie jest prowadzona zgodnie z zasadami i regułami

 

 
smart foreash
This site uses cookies. They can identify logged-in users, collect statistics, and help improve browsing experience for each visitor individually.
Learn more about our Privacy Policy
Agree Clear the cookies and exit