ul. Statybininkų 5, 03200 Wilno
tel. +370 5 213 05 18
e-mail rastine@konarskio.vilnius.lm.lt

 

Mediacje szkolne

 
Szkoła to miejsce, w którym mamy do czynienia z różnymi konfliktami - od drobnych sprzeczek i kłótni miedzy uczniami do poważniejszych konfliktów. 
Mediacja uczy wzajemnego dialogu, szacunku, respektowania praw, uczy zachowań społecznie akceptowanych, obarcza ofiarę od strachu, poczucia lęku przed ofiarą.
 
 
Mediacja jest dobrowolnym porozumiewaniem się stron będących w konflikcie przy wsparciu akceptowanego przez nie mediatora, kierującego się zasadami: bezstronności, neutralności i poufności.
 

 W dniach 5-12 listopada w szkole odbyły się szkolenia z Mediacji szkolnej i rówieśniczej.

 

 

smart foreash
This site uses cookies. They can identify logged-in users, collect statistics, and help improve browsing experience for each visitor individually.
Learn more about our Privacy Policy
Agree Clear the cookies and exit