ul. Statybininkų 5, 03200 Wilno
tel. +370 5 213 05 18
e-mail rastine@konarskio.vilnius.lm.lt

Lietuvių kalbos literatūros sąrašas

 
(pagal Lietuvių kalbos pradinio ir Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrąsias programas)
PROGRAMINĖ LITERATŪRA 1-2 KLASEI
1.      Bisset D. Aukštyn kojom.
2.      Degutytė J. Pelėdžiuko sapnas.
3.      Kasparavičius K. Trumpos istorijos (ar kitas pasirinktas kūrinys).
4.      Mašiotas P. Kai aš mažas buvau.
5.      Pasirinkti padavimai (atitinkamo etnografinio regiono).
6.      Pasirinktos pasakos apie gyvūnus ir buitinės pasakos (pvz. iš knygos Gulbė karaliaus pati).
7.      Preussler O. Vaiduokliukas (ar kitas pasirinktas kūrinys).
8.      Rodari G. Džipas televizoriuje.
9.      Rodari G. Pasakos telefonu.
10. Skučaitė R. Pasirinkti eilėraščiai.
11. Tamulaitis V. Skruzdėlytės Greitutės nuotykiai.
12. Vytė Nemunėlis. Pasirinkti eilėraščiai.
 
PROGRAMINĖ LITERATŪRA 3-4 KLASEI
1.      Degutytė J. Nepalik manęs.
2.      Degutytė J. Pasirinkti eilėraščiai.
3.      Geda S. Pasirinkti eilėraščiai.
4.      Gutauskas L. Pasirinktos pasakos, pasirinkti eilėraščiai.
5.      H. K. Andersenas. Bjaurusis ančiukas.
6.      Lindgren A. Emilis iš Lionebergos.
7.      Lindgren A. Pepė Ilgakojinė.
8.      Martinaitis M. Pelenų antelė.
9.      Nöstlinger Ch. Ateina šuo!
10. Nöstlinger Ch. Nykštukas galvoje.
11. Pasirinktos sakmės (pvz., iš knygos Sužeistas vėjas).
12. Pasirinktos stebuklų pasakos (pvz., iš knygos Gulbė karaliaus pati).
13. Saja K. Ei, slėpkitės!
14. Vaičiulaitis A. Pasirinkta pasaka.
15. Vainilaitis M. Bruknelė.
16. Vilimaitė B. Pasirinktas apsakymas.
17. Žilinskaitė V. Kelionė į Tandadriką (ar kitas pasirinktas kūrinys).
 
PRIVALOMOS PERSKAITYTI KNYGOS 5 KLASEI
1.      Černiauskas R. Slieko pasaka.
2.      Lindgren A. Rasmusas Klajūnas ( arba kitas pasirinktas autorės kūrinys).
3.      Twain M. Tomo Sojerio nuotykiai.
4.      Vilė Vėl. Kaip mes išgarsėjome.
REKOMENDUOJAMOS PERSKAITYTI KNYGOS 5 KLASEI
1.      Biliūnas J. Joniukas.
2.      Biliūnas J. Kūdikystės sapnai.
3.      Boruta K. Jurgio Paketurio klajonės.
4.      Čiurlionienė-Kymantaitė S. Dvylika brolių, juodvarniais laksčiusių.
5.      Dautartas V. Žydrieji jungos.
6.      De Jong M. Gandralizdis ant stogo.
7.      Degutytė J. Šaltinėlis.
8.      Dickens Ch. Oliverio Tvisto nuotykiai.
9.      Erlickas J. Bilietas iš dangaus arba Erlickas J. Bobutė iš Paryžiaus (pasirinkti eilėraščiai).
10. Giedrius A.Tautos pasakos.
11. Giedrius A. Sutemų šnekos.
12. Gudonytė K. Ida iš šešėlių sodo.
13. Gulbė karaliaus pati: lietuvių liaudies pasakos.
14. Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka (pasirinkti tautosakos kūrinių pavyzdžiai).
15. Landsbergis V. V. Arklio Dominyko meilė.
16. Landsbergis V. V. Obuolių pasakos.
17. Landsbergis V. V. Rudnosiuko istorijos.
18. Lietuviškos pasakos.
19. Lindgren A. Ronja plėšiko duktė.
20. Milosz O. Lietuviškos pasakos.
21. Morkūnas G. Grįžimo istorija.
22. Morkūnas G. Vasara su katšuniu.
23. Negirdėtos neregėtos pasakos.
24. Rimšas R. Ne Karibų kruizas.
25. Saja K. Būrimas obuolio sėklom.
26. Saja K. Vėjo pamušalas.
27. Skučaitė R. Žaidžiu lietuvišku žodžiu.
28. Spalis R. Gatvės berniuko nuotykiai.
29. Stebuklingas žodis: lietuvių liaudies pasakos.
30. Stevenson R. L. Lobių sala.
31. Vaičiulaitis A. Pasakos.
32. Vaildas O. Laimingasis princas.
33. Valančius M. Mikė Melagėlis.
34. Vilimaitė B. Čiuožyklos muzika.
35. Zobarskas S. Ganyklų vaikai.
 
PRIVALOMOS PERSKAITYTI KNYGOS 6 KLASEI
1.      Marshall A. Aš moku šokinėti per balas.
2.      Sruoga B. Giesmė apie Gediminą.
3.      Tolkien J. R. R. Hobitas, arba Ten ir Atgal.
REKOMENDUOJAMOS PERSKAITYTI KNYGOS 6 KLASEI
1.      Babbitt N. Amžinieji Takiai.
2.      Burnett F. H. Paslaptingas sodas.
3.      Caroll L. Alisa stebuklų šalyje.
4.      Černiauskaitė L. S. Žiema, kai gimė Pašiauštaplunksnis.
5.      De Amici E. Širdis.
6.      DiCamillo K. Nepaprasta Edvardo Tiuleino kelionė.
7.      Donnelly E. Sudie, seneli, ištariau aš tyliai.
8.      Kadaise ir akmenys augo: lietuvių etiologinės sakmės.
9.      Kai milžinai gyveno: padavimai apie miestus, ežerus, kalnus, akmenis.
10. Korčakas J. Karalius Motiejukas Pirmasis.
11. Lagerliof S. Stebuklingosios Nilso kelionės.
12. Lewis C. S. Narnijos kronikos. Liūtas, burtininkė ir drabužių spinta.
13. Lindgren A. Broliai Liūtaširdžiai.
14. Lindgren A. Mijo, mano Mijo.
15. Montgomery L. M. Anė iš Žaliastogių.
16. Morkūnas G. Blusyno pasakojimai.
17. Paterson K. Kaip ir žvaigždės.
18. Paterson K. Smarkuolė Gilė Hopkins.
19. Paterson K. Tiltas į Terabitiją.
20. Pearce P. Tomo vidurnakčio parkas.
21. Porter E. H. Poliana.
22. Ramonas A. Vilniaus legendos.
23. Spyri J. Heida.
24. Šatrijos Ragana. Lietuvos senovės istorijos pasakos.
25. Vilimaitė B. Užpustytas traukinys.
26. Vilniaus padavimai.
27. Žemės atmintis: lietuvių liaudies padavimai.
 
PRIVALOMOS PERSKAITYTI KNYGOS 7 KLASEI
1.      Binkis K. Atžalynas.
2.      Mekas J. Laiškai iš Niekur (ištraukos).
3.      Saint-Exupéry A. de. Mažasis princas.
4.      Šalčius M. Svečiuose pas keturiasdešimt tautų (ištraukos).
REKOMENDUOJAMOS PERSKAITYTI KNYGOS 7 KLASEI
1.      Adomaitytė G. Laumžirgių namai.
2.      Andriušis P. Kelionių užrašai (ištraukos).
3.      Boruta K. Šiaurės kelionės.
4.      Bradbury R. Pienių vynas.
5.      Burgess M. Vilko kauksmas.
6.      Defo D. Robinzonas Kruzas.
7.      Gaarder J. Kortų paslaptis.
8.      Ivanauskaitė J. Kelionių alchemija.
9.      Juknaitė V. Ugniaspalvė lapė.
10. Kunčinas J.  Baltųjų sūrių naktis.
11. Lagerlöf S. Portugalijos karalius.
12. Li H. Nežudyk strazdo giesmininko.
13. Lowry L. Siuntėjas.
14. Lutsas O. Pavasaris.
15. Misija Sibiras, 2006/2015: projekto ekspedicijų fotografijų ir dienoraščių albumas.
16. Nöstlinger Ch. Pirmadienį viskas kitaip.
17. Oginskis M. K. Priesakai sūnui.
18. Saja K. Septyni miegantys broliai.
19. Vaičiulaitis A. Nuo Sirakūzų lig Šiaurės elnio.
20. Verne J. Aplink pasaulį per 80 dienų.
21. Verne J. Kapitono Granto vaikai.
22. Verne J. Penkiolikos metų kapitonas.
23. Železnikovas V. Baidyklė.
24. Žilinskaitė V. Kintas.
25. Žilinskas J. Mano Vilnius mano.
 
PRIVALOMOS PERSKAITYTI KNYGOS 8 KLASEI
1.      Boruta K. Baltaragio malūnas.
2.      Frank A. Dienoraštis (ištraukos).
3.      Grinkevičiūtė D. Lietuviai prie Laptevų jūros (ištraukos).
4.      Krüss J. Timas Taleris, arba Parduotas juokas.
5.      Mickevičius A. Gražina.
6.      Shakespeare W. Romeo ir Džuljeta.
7.      Šaltenis S. Riešutų duona.
REKOMENDUOJAMOS PERSKAITYTI KNYGOS 8 KLASEI
1.      Bürger G. A. Baronas Miunhauzenas.
2.      Černiauskas R. Miestelio istorijos.
3.      D’Avenia A. Balta kaip pienas, raudona kaip kraujas.
4.      Dumas A. Trys muškietininkai.
5.      Gary R. Aušros pažadas.
6.      Green J. Dėl mūsų likimo ir žvaigždės kaltos.
7.      Juknaitė V. Tariamas iš tamsos.
8.      Kraševskis J. I. Kunigas.
9.      Krüss J. Mano prosenelis, herojai ir aš.
10. Meras I. Geltonas lopas.
11. Misija Sibiras, 2006/2015: projekto ekspedicijų fotografijų ir dienoraščių albumas.
12. Morkūnas G. Iš nuomšiko gyvenimo.
13. Morpurgo M. Karo žirgas.
14. Peters E. pasirinktas romanas iš „Kedfaelio kronikų“: „Vienu lavonu per daug“ arba „Liguistas potraukis prie kaulų“.
15. Pratchett T. Mažieji laisvūnai.
16. Preussler O. Krabatas, arba Treji metai užburtame malūne.
17. Scott W. Aivenhas.
18. Spalis R. Ant ribos.
19. Spalis R. Rezistencija.
20. Sutzkever A. Žaliasis akvariumas.
21. Šepetys R. Tarp pilkų debesų.
22. Škėma A. Saulėtos dienos.
23. Tarasenka P. Pabėgimas.
24. Terakowska D. Ten, kur krenta angelai.
25. Viliūnė G. Karūna be karaliaus.
26. Zobarskas S. Gerasis aitvaras.
 
PRIVALOMOS PERSKAITYTI KNYGOS I KLASEI
1. V.Juknaitė. Išsiduosi. Balsu.
2. I.Meras. Ties gatvės žibintu.
3. M.Hedonas. Tas keistas nutikimas šuniui naktį.
4. R.Granauskas. Laimingiausioji vasara.
5. R.Gavelis. Jauno žmogaus memuarai.
6. I.Šeinius. Kuprelis.
7. L.S.Černiauskaitė. Benedikto slenksčiai.
8. Žemaitė. Marti.
9. V.Krėvė. Skerdžius.
10. I.Simonaitytė. Aukštujų Šimonių likimas.
11. O. Vaildas. Doriano Grėjaus portretas.
REKOMENDUOJAMOS PERSKAITYTI KNYGOS I KLASEI
1. R.M.Remarkas. Trys draugai.
2. J.Gorderis (J.Gaarder). Sofijos pasaulis.
3. Dž.Londonas. Martinas Idenas.
4. M.Martinaitis. Žemės duktė.
5. K.Saja. Po to, kai jie pavirto medžiais.
6. R.Granauskas. Gyvenimas po klevu.
7. A.Miškinis. Žaliaduonių gegužė.
8. B.Vilimaitė. Apsakymai apie Žemaitę.
9. G.Petkevičaitė-Bitė. Karo meto dienoraštis.
10. I.Simonaitytė. Vilius Karalius.
11. D.Staponkutė. Iš dviejų renkuosi trečią (Kartais ir maištas gydo).
12. O. De Balzakas. Tėvas Gorijo.
13. U.Lachauer. Rojaus kelias.
 
PRIVALOMOS PERSKAITYTI KNYGOS II KLASEI
1. Graikų mitai (Prometėjas, Sizifas, Orfėjas ir Euridikė, Dedalas ir Ikaras, Narcizas).
2. Homeras. Iliada. Odisėja.
3. Sofoklis. Antigonė.
4. Just. Marcinkevičius. Mindaugas.
5. I. Meras. Lygiosios trunka akimirką.
6. J. Grušas. Meilė, džiazas ir velnias.
7.W. Goldingas. Musių valdovas.
REKOMENDUOJAMOS PERSKAITYTI KNYGOS II KLASEI
1. Sokrato kalba teisme iš Platono Sokrato apologijos.
2. Ciceronas. Prieš Marką Antonijų, Apie bičiulystę.
3. Markas Aurelijus. Sau pačiam.
4. Seneka. Laiškai Liucilijui.
5. S. Stanevičius. Šlovė žemaičių.
6. J. Degutytė. Antigonė.
7. Giesmių giesmė.
8. Evangelija pagal Morkų.
9. K. Donelaitis. Metai (Žiemos rūpesčių pabaiga).
10. J. Biliūnas. Lazda, Ubagas.
11. Rolando giesmė.
12. Pasakojimas pagal Gralį.
13. Ž. Bedjė. Romanas apie Tristaną ir Izoldą.
14. F. Rablė. Gargantiua ir Pantagriuelis.
15. Vytauto pagyrimas (Iš metraščių sąvado).
16. B. Sruoga. Milžino paunksmė.
17. J. Grušas. Herkus Mantas.
18. M. Bulgakovas. Šuns širdis.
19. Dž. Selindžeris. Rugiuose prie bedugnės.
20. S. Gedos eilėraščiai.
21. G.G.Markesas. Šimtas metų vienatvės.
 
PROGRAMINĖ LITERATŪRA III KLASEI
1.    M. Mažvydas. Katekizmas (lietuviška eiliuota prakalba).
2.    M. Daukša. Postilė („Prakalba į malonųjį skaitytoją“).
3.    J. Radvanas. Radviliada. I d. 31–96 eil., III d. 85–169 eil.
4.    V. Šekspyras. Hamletas. Sonetai (1, 5, 24, 65, 116, 132, 154).
5.    M. K. Sarbievijus. Lyrika (pasirinkti eilėraščiai).
6.    K. Donelaitis. Metai.
7.    J. V. Gėtė (Goethe). Faustas. (I dalis, II dalies pabaiga).
8.    A. Mickevičius. Vėlinės (II, IV dalys), Ponas Tadas (I kn. 1–40 eil.). Eilėraščiai: „Romantika“, „Odė jaunystei“, „Akermano stepės“.
9.    A. Baranauskas. Anykščių šilelis.
10.    V. Kudirka. Tautiška giesmė. Varpas. Labora. Iš mano atsiminimu keletas žodelių.
11.    Maironis. Pavasario balsai (pasirinkti eilėraščiai).
12.    J. Biliūnas. Liūdna pasaka. Apsakymai „Vagis“, „Lazda“, „Ubagas“.
13.    Šatrijos Ragana. Sename dvare.
14.    J. Tumas-Vaižgantas. Dėdės ir dėdienės.
 
PROGRAMINĖ LITERATŪRA IV KLASEI
1.    V. Krėvė. Skirgaila.
2.    V. Mykolaitis-Putinas. Eilėraš čių rinkinys „Tarp dviejų aušrų“. Romanas „Altorių šešėly“.
3.    F. Kafka. Metamorfozė.
4.    J. Savickis. Novelės „Kova“, „Fleita“, „Vagis“, „Ad astra“, „Jono Graužos nuotykiai“, „Mėnesiena“.
5.    J. Aistis. Pasirinkti eilėraščiai.
6.    H. Radauskas. Pasirinkti eilėraščiai.
7.    S. Nėris. Eilėraš čių rinkinys „Prie didelio kelio“.
8.    B. Sruoga. Dievų miškas.
9.    A. Kamiu (Camus). Svetimas.
10.    V. Mačernis. Metai (pasirinkti eilįraščiai).
11.    B. Krivickas. Pasirinkti eikėraščiai.
12.    A. Škėma. Balta drobulė.
13.    Just. Marcinkevičius. Mažvydas . Pasirinkti eilėraščiai.
14.    M. Katiliškis. Miškais ateina ruduo.
15.    J. Aputis. Iš rinkinio „Keleivio novelės“: „Vakar ėjant gražios dobilienos“, „Lidija Skoblikova ir tėvo žingsniai“, „Iveikti save“, „Šūvis po Marazyno ąžuolu“, „Užšalusios skulptūrų akys“.
16.    S. Geda. Pasirinkti eilėraščiai.
17.    Č. Milošas. Pasirinkti eilėraščiai.
18.    J. Vaičiūnaitė. Pasirinkti eilėraščiai.
19.    M. Martinaitis. Pasirinkti eilėraščiai.
20.    A. Marčėnas. Pasirinkti eilėraščiai.
21.    J. Kunčinas. Tūla.
22.    M. Ivaškevičius. Madagaskaras.
 
 

 

 
smart foreash
This site uses cookies. They can identify logged-in users, collect statistics, and help improve browsing experience for each visitor individually.
Learn more about our Privacy Policy
Agree Clear the cookies and exit