ul. Statybininkų 5, 03200 Wilno
tel. +370 5 213 05 18
e-mail rastine@konarskio.vilnius.lm.lt

O szkole

 

 

   Szkoła Średnia im. Szymona Konarskiego w Wilnie jest instytucją państwową prowadzącą działalność dydaktyczną od roku 1963.
   W 1993 roku szkoła otrzymała miano Patrona-bohatera narodowego Szymona Konarskiego. Wrocławski Oddział Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna ufundował i 1 marca 1996 roku przekazał szkole sztandar.
   Dyrekcja szkoły zdobyła tytuł zwycięzcy II (1996), III (1997) V (1999) i X (2004) edycji konkursu na najlepszą polską szkołę na Litwie, 12 zaś pedagogów odznaczono zaszczytnym mianem najlepszego nauczyciela roku.
   Uczniowie klas III – XII aktywnie uczestniczą w wielu krajowych oraz międzynarodowych konkursach, od roku 1990 18-tu starszoklasistów zostało laureatami Ogólnopolskiej OLiJP.
   Znany jest na Litwie i poza granicami kraju dziecięcy polski folklorystyczny Zespół Pieśni i Tańca „Świtezianka”, założony w 1975 r. Od 2001 roku działający zespół teatralny „Szkic” pod kierownictwem B. Kowalewskiej co roku zdobywa wyróżnienia i nagrody na corocznym przeglądzie teatrzyków szkolnych. Uczniowie aktywnie współpracują z innymi szkołami w kraju i poza jego granicami. W 2004/2005 roku szkolnym młodzież zrealizowała projekt sfinansowany przez Wspólnotę Europejską.
   W 2000/2001 roku szkolnym zostało wprowadzone profilowane nauczanie. Uczniowie klas XI-XII mają możliwość wyboru profilu humanistycznego z ukierunkowanym nauczaniem jęz. współczesnych i nauk społecznych oraz profilu realnego z ukierunkowanym nauczaniem nauk ścisłych, przyrodniczych i ekonomii.
   Obecnie pracuje tu 57 nauczycieli. Najwyższą kategorię zawodową, nauczyciel ekspert, zdobyło 4 pedagogów.
   Naszą chlubą są absolwenci: naukowiec-astronom Kazimierz Czernis, ksiądz Jan Naumowicz, wykładowcy na uniwersytetach Anna Karpicz, Beata Balukiewicz, Robert Bielis, Edyta Maksimowicz, Mirosław Szejbak, Marek Filipowicz, tłumacze w Sejmie Republiki Litewskiej Edward Piórko i Mirosława Dwilewicz, Andrzej Szłyczkow, który dostał się na studia do USA oraz inni.
   Nasza szkoła nie jest duża, a więc w pewnym sensie rodzinna. Wszyscy się znamy. Dziś tu się uczą synowie i córki tych, którzy 30, 20 i 10 lat temu byli naszymi uczniami. Zawdzięczając pomocy sponsorów i rodziców szkoła wypiękniała, stała się bardziej nowoczesna. 

 

 

 
smart foreash
This site uses cookies. They can identify logged-in users, collect statistics, and help improve browsing experience for each visitor individually.
Learn more about our Privacy Policy
Agree Clear the cookies and exit