ul. Statybininkų 5, 03200 Wilno
tel. +370 5 213 05 18
e-mail rastine@konarskio.vilnius.lm.lt

Wspólna LAVKA

 
Zadanie jest realizowane ze środków Programu dotacyjnego Instytutu Adama Mickiewicza „Kulturalne pomosty” – „Wspólna LAVKA”.
Projekt jest realizowany przez Fundację Pomoc Polakom na Wschodzie
 
Projekt ten jest cyklem wymian międzyszkolnych młodzieży polskiego pochodzenia w wieku 16-19 lat. Dwudniowe spotkania w szkole partnerskiej będą świetną okazją do omówienia wspólnych wartości: wolności, patriotyzmu i niepodległości. Edukacyjny charakter spotkań wzmocnią historyczne elementy debaty oraz wycieczki do miejsc polskiej pamięci narodowej. Realizacja wspólnej inicjatywy kulturalnej wpłynie również na międzynarodową integrację polskich środowisk i mamy nadzieję - zaowocuje kontynuacją nawiązanej współpracy ze szkołą partnerską. W projekt zaangażowanych jest 6 polskich szkół: z Czech, Litwy, Łotwy i Ukrainy, które zostały dobrane w pary. 
 
Szkoła im. Szymona Konarskiego w Wilnie realizuje wymianę z Państwowym Gimnazjum Polskim im. J. Piłsudskiego w Dyneburgu  .
 
Zadanie zakłada spotkanie w dniach 12-14.09.2018 r. w Dyneburgu oraz spotkanie w dniach  10-12.10.2018 r.  w Wilnie.

Zadanie zakłada uczestnictwo w wymianie 20 osób (18 uczniów + 2 opiekunów). Koszty zakwaterowania, wyżywienia i transportu grup uczestników zostaną pokryte przez Fundację Pomoc Polakom na Wschodzie.

Państwowe Gimnazjum Polskie im. J. Piłsudskiego w Dyneburgu, dyr. Halina Smułko,
http://www.dpolvsk.lv/PL/
Szkoła im. Szymona Konarskiego w Wilnie, dyr. Walery Jagliński,
 
 Wrażenia ze spotkania w Dyneburgu:
 
 
 
 
  
 
smart foreash
This site uses cookies. They can identify logged-in users, collect statistics, and help improve browsing experience for each visitor individually.
Learn more about our Privacy Policy
Agree Clear the cookies and exit