ul. Statybininkų 5, 03200 Wilno
tel. +370 5 213 05 18
e-mail rastine@konarskio.vilnius.lm.lt

Absolwenci

 
Absolwenci
 
Szkołę Średnią im. Szymona Konarskiego ukończyło łącznie 2400 uczniów. Zadaniem szkoły zawsze było przygotowanie ucznia do życia, do stawiania wyzwań, realizacji swych marzeń i sprostania trudnościom dnia codziennego. Nasza szkoła może się poszczycić szeroką rzeszą wybitnych absolwentów, ludzi działających na niwie naukowej, pedagogicznej, społecznej, politycznej, sportowej. To instruktor-pilot, kapitan załogi Wiktor Mentelis. Jego przyjacielem ze szkolnej ławy był dr Kazimierz Czernis, współodkrywca planetoidy „Iwanowska” oraz dwudziestu pięciu komet i czterystu dwunastu planetoid niezatwierdzonych jeszcze przez Międzynarodową Unię Astronomiczną. Absolwentami naszej szkoły są wybitni matematycy Szejbakowie, dr Mirosław Szejbak obecnie jest adiunktem na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym Filii w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku. Na uwagę zasługują również Anna Karpicz wykładowca na Uniwersytecie Wileńskim oraz dr Marek Filipowicz, wykładowca na Uniwersytecie Edukologicznym. Nie sposób pominąć również wykładowców na uczelniach w Polsce: dr Beata Balukiewicz, pracownik Uniwersytetu Warszawskiego, dr Robert Bielis z Akademii Medycznej w Bydgoszczy. Nasi absolwenci świetnie radzą sobie również w polityce. Wielkim przyjacielem szkoły jest Bożena Krasowska, która przez dwie kadencje była sekretarką, a następnie asystentką Prezydenta Valdasa Adamkusa. Szczycimy się również, iż tłumacz Sejmu Republiki Litewskiej Edward Piórko jest naszym absolwentem. Przez wiele lat urząd starosty Grzegorzewa piastuje nasz uczeń Leonard Klimowicz. Duszpasterzami pełniącymi posługę w kościołach są ks. Henryk Naumowicz, proboszcz w Duksztach i Wiktor Kudriaszow, wikariusz w Ignalinie. Przed wielu laty opuściła mury naszej szkoły Lilia Kiejzik, od 1986 roku pełniąca funkcję kierownika Polskiego Studia Teatralnego w Wilnie. Obecny redaktor Wilnoteki Edyta Maksymowicz pierwsze swe kroki stawiała również w naszej szkole. Dumą napawa ten fakt, że w wielu szkołach Wilna jak również rejonowych pracują nauczyciele, którzy niegdyś sami uczyli się w naszej szkole. To zarówno nauczyciele klas początkowych, jak też poloniści, angliści oraz matematycy, historycy, nauczyciele biologii i geografii, informatyki i wychowania fizycznego. Swym doświadczeniem w pracy dzielą się autorzy podręczników z matematyki – Krystyna Czupryńska, języka polskiego – Czesława Osipowicz, Teresa Król (Stankiewicz), Anna Jasińska (Prokopowicz), Lucyna Jaglińska (Dziatłowska).
 
 
 
Jak słusznie zauważył Arnold Bennett: „Jakże nudne i monotonne byłyby odgłosy lasu, gdyby prawo do śpiewania miało tylko dziesięć najzdolniejszych ptaków.” Wobec tego chcielibyśmy wymienić tu nazwiska nie tylko tych osób, które ukończyły szkołę na złoty lub srebrny medal – najwyższe uznanie do 1993 roku, z wyróżnieniem, ale też rozsławiały imię szkoły poprzez udziały w konkursach, chociaż nie zdobyły tego najwyższego odznaczenia.
 
Pierwsi absolwenci, rok szkolny 1965/1966
 
1.      Mieczysław Błaszkiewicz
2.      Edward Cziwilis
3.      Janina Krasowska
4.      Łukaszewicz Janina
5.      Leokadia Mackiewicz
6.      Władysław Naumowicz
7.      Halina Ragucka
8.      Longin Ragucki
9.   Halina Śledziewska
10. Halina Jermakowicz
11. Anna Stacewicz
12. Jadwiga Paszkiewicz
13. Helena Babinska
14. Czesława Aszkiełowicz
15. Czesława Chatkiewicz
 
 
Wyróżniający się absolwenci
 
Rok szkolny 1965/1966
1.      Leokadia Mackiewicz
2.      Halina Śledziewska
 
Rok szkolny 1966/1967
1.      Jan Kalitkiewicz
 
Rok szkolny 1967/1968
1.      Władysława Gadomska
2.      Halina Szafranowicz
 
Rok szkolny 1969/1970
1.      Otton Gajdamowicz
2.      Zofia Kowalewska
3.      Stanisław Macijewski
4.      Teresa Szymańska
 
Rok szkolny 1970/1971
1.      Irena Łokucijewska
2.      Mirosława Łukaszewicz
3.      Bolesław Ragucki
4.      Alina Taraszkiewicz
 
Rok szkolny 1971/1972
1.      Krystyna Czupryńska
2.      Władysław Dajnorowicz
3.      Wanda Grużewska
4.      Franciszka Kierulite
5.      Janina Wiażel
 
Rok szkolny 1972/1973
1.      Alicja Aleksiuk
2.      Józef Bruzgul
3.      Helena Drozd
4.      Helena Gołowacz
5.      Janina Jarmołowicz
6.      Maria Rynkiewicz
7.      Jan Urbanowicz
 
Rok szkolny 1973/1974
1.      Alina Alukonis
2.      Zofia Bizunowicz
3.      Helena Bujko
4.      Leon Gasparowicz
5.      Ludwik Klimowicz
6.      Donata Mostowicz
7.      Jan Niemejko
8.      Jerzy Rymszewicz
9.      Alicja Wyszumirska
10.    Wiera Żurman
 
Rok szkolny 1974/1975
1.      Boris Frajmowicz
2.      Oleg Frajmowicz
3.      Tadeusz Kardis
4.      Alicja Korzeniewska
5.      Jadwiga Naumowicz
6.      Czesława Osipowicz
7.      Tadeusz Szejbak
8.      Irena Tondryk
9.      Swietłana Wołkowa
10.    Zofia Żylinskaite
 
Rok szkolny 1975/1976
1.      Kazimierz Czernis
2.      Irena Dankiewicz
3.      Jan Fiedorowicz
4.      Łarisa Jakutowicz
5.      Henryk Kurczewski
6.      Henryk Lisztwan
7.      Wiktor Mentelis
8.      Danuta Mieczkowska
9.      Zbigniew Mozyro
10.    Eugenia Niemejko
11.    Krystyna Osipowicz
12.    Raisa Rożkowa
13.    Neli Sawieljewa
 
Rok szkolny 1976/1977
1.      Aleksander Barzdo
2.      Czesława Brazis
3.      Teresa Charkiewicz
4.      Danuta Czerniawska
5.      Anna Hryniewicz
6.      Edmund Ilcewicz
7.      Olga Kleiman
8.      Edward Piórko
9.      Teresa Puzyno
10.    Jerzy Rukowicz
11.    Lucyna Sokołowska
12.    Halina Stankiewicz
13.    Anna Tondryk
 
 
Rok szkolny 1977/1978
1.      Regina Drabata
2.      Witold Kaczanowski
3.      Olga Kaczenaite
4.      Henryk Naumowicz
5.      Leokadia Rakowska
6.      Felicja Symanowicz
7.      Bogdan Szejbak
8.      Lilia Wygonowska
9.      Emma Zajdelson
 
Rok szkolny 1978/1979
1.      Elwira Andruszkiewicz
2.      Paweł Brancewicz
3.      Henryk Gatzki
4.      Danuta Lewon
5.      Larisa Lichodijewska
6.      Zofia Orłowska
7.      Witold Stanisz
8.      Janina Szpakowska
9.      Halina Tyszczuk
 
Rok szkolny 1979/1980
1.      Janina Aliukonite
2.      Łucja Jasińska
3.      Bohdan Kozłowski
4.      Danuta Krupicewicz
5.      Maria Latkowska
6.      Mirosław Marchelewicz
7.      Janina Mentelis
8.      Irena Truchanowicz
9.      Teresa Zacharewicz
 
Rok szkolny 1980/1981
1.      Teresa Andruszkiewicz
2.      Albin Giniewicz
3.      Witold Gradzewicz
4.      Regina Ławrynowicz
5.      Zbigniew Rogowski
6.      Lucja Salwińska
7.      Marina Sienkiewicz
8.      Robert Stanisz
9.      Mirosław Szejbak
10.    Alicja Tukaj
 
Rok szkolny 1981/1982
1.      Aleksandra Apanel
2.      Krystyna Gajlewicz
3.      Alicja Jadzewicz
4.      Krystyna Markiewicz
5.      Teresa Muszkiet
6.      Jan Prokopowicz
7.      Łucja Sadowska
8.      Jacek Walentynowicz
9.      Henryk Wojtkiewicz
10.    Maria Winckiewicz
11.    Łucja Zienowicz
 
 
Rok szkolny 1982/1983
1.      Tadeusz Biełopietrowicz
2.      Mieczysław Fedorowicz
3.      Andrzej Ilcewicz
4.      Nijola Jancewicz
5.      Ewelina Jankielaić
6.      Henryk Kaszkiewicz
7.      Teresa Połujanska
8.      Krystyna Prokopowicz
9.      Regina Somoroko
10.    Bożena Totolis
11.    Lilia Tuchto
 
Rok szkolny 1983/1984
1.      Ryszard Briżys
2.      Roman Brodowski
3.      Janina Grużewska
4.      Teresa Jakowicz
5.      Lilia Kurkulonite
6.      Zenon Mojsiewicz
7.      Bożena Tumas
8.      Stanisław Wałajszis
9.      Jolanta Wołejko
10.    Irena Wonsowicz
11.    Krystyna Zapolska
12.    Margaryta Zubaczyk
13.    Jolanta Żabiełowicz
 
 
Rok szkolny 1984/1985
1.      Bożena Balukiewicz
2.      Krystyna Jankowska
3.      Maryna Jasinskaite
4.      Janina Muszkiet
5.      Lilia Tomaszewicz
6.      Lech Urbanowicz
7.      Alicja Użdalewicz
 
Rok szkolny 1985/1986
1.      Jolanta Bielawska
2.      Beata Łunkiewicz
3.      Bożena Mozyro
4.      Konrad Przyszlak
5.      Ryszard Urbanowicz
6.      Aleksander Zacharewicz
7.      Aleksandra Zacharewicz
8.      Alicja Zacharewicz
9.      Diana Zapolska
 
Rok szkolny 1986/1987
1.      Jarosław Barkowski
2.      Maja Bekierman
3.      Alicja Surgiewicz
4.      Rita Wenskutonite
 
Rok szkolny 1987/1988
1.      Waldemar Januszewski
2.      Tomasz Karpicz
3.      Bożena Sokołowajtie
4.      Elżbieta Winckiewicz
5.      Bożena Winogrodzka
 
Rok szkolny 1988/1989
1.      Anna Baniukiewicz
2.      Lilia Bobrowska
3.      Jolanta Kijewicz
4.      Łucja Jakowicz
5.      Alina Jasiulewicz
6.      Anna Prokopowicz
7.      Witold Rudzianiec
8.      Edward Trusewicz
9.      Ilona Tworogal
10.    Alina Zinkiewicz
11.    Aleksander Żuromski
 
 
Rok szkolny 1989/1990
1.      Bożena Bobrowska
2.      Aleksandra Kozłowska
3.      Krystyna Naruszewicz
4.      Jadwiga Oleszkiewicz
5.      Edyta Salwińska
6.      Jolanta Zacharewicz
7.      Krystyna Zdaniukiewicz
8.      Barbara Zinkiewicz
 
Rok szkolny 1990/1991
1.      Robert Bielis
2.      Lucyna Dziatłowska
3.      Lucyna Gilewska
4.      Zenon Łuksza
5.      Krystyna Maksymowicz
6.      Irena Stankiewicz
7.      Regina Świetlicka
8.      Joanna Zacharewicz
 
Rok szkolny 1991/1992
1.      Tadeusz Bogdanowicz
2.      Inesa Duchnowicz
3.      Ilona Duchnowicz
4.      Jerzy Golmont
5.      Beata Gulbinowicz
6.      Donald Kisłowski
7.      Irena Liemieszonok  
8.      Anna Moszaro
9.      Jadwiga Ragoża
10.    Zenon Stankiewicz
11.    Irmina Walinowicz
12.    Krzysztof Wołkowicz
13.    Jolanta Zacharewicz
 
Rok szkolny 1992/1993
1.      Jan Baniukiewicz
2.      Anna Gawerska
3.      Anna Karpicz
4.      Mirosława Plawgo
5.      Joanna Romanowska
6.      Iwona Różanowska
 
Rok szkolny 1993/1994
1.      Marek Filipowicz
2.      Walery Jagliński
3.      Jerzy Małyszko
4.      Romuald Szturo
5.      Ryszard Rotkiewicz
6.      Andrzej Rudzianiec
7.      Grażyna Rudzis
 
Rok szkolny 1994/1995
1.      Adomas Brazdilis
2.      Czesława Gorbaczewska
3.      Gabriel Koszewski
4.      Lilia Lipniewicz
5.      Irena Łowkiel
6.      Arnold Łuksza
7.      Arnold Malinowski
8.      Alicja Pietruszewicz
 
Rok szkolny 1995/1996
1.      Beata Balukiewicz
2.      Jarosław Bogdanowicz
3.      Renata Januszkiewicziute
4.      Andrzej Kasinowicz
5.      Agata Kołtan
6.      Jolanta Kozłowska
7.      Radosław Sienkiewicz
8.      Józef Szyrwiński
 
Rok szkolny 1996/1997
1.      Grażyna Baniukiewicz
2.      Tatiana Dombrowska
3.      Krystyna Kuncewicz
4.      Tadeusz Maciejkianiec
5.      Iwona Sienkiewicz
6.      Mariola Tankielun
 
Rok szkolny 1997/1998
1.      Anna Czerniewicz
2.      Anna Fiodorowa
3.      Jolanta Gawerska
4.      Andrzej Malinowski
 
Rok szkolny 1998/1999
1.      Barbara Bartoszewicz
2.      Antoni Brancewicz
3.      Beata Jaszczanina
4.      Ewa Kratkowska
5.      Ewelina Kuczyńska
6.      Edward Szyrwiński
7.      Paweł Tondryk
 
Rok szkolny 1999/2000
1.      Julia Brodowska
2.      Olga Generałowa
3.      Jarosław Jusiel
4.      Regina Kasperowicz
5.      Beata Kisłowska
6.      Wiesława Michaiłowska
7.      Dariusz Prokopowicz
8.      Irena Puzan
9.      Ewa Szejbak
 
Rok szkolny 2000/2001
1.      Alina Kaczanowska
2.      Irena Kalitkiewicz
3.      Agneta Merlinska
4.      Małgorzata Mozyro
5.      Waldemar Szejbak
6.      Andrzej Szłyczkow
7.      Alina Szydłowska
 
Rok szkolny 2001/2002
1.      Lina Bisikirskaitie
2.      Mirosław Duniec
3.      Seweryna Kardis
4.      Feliks Naliwajka
5.      Elżbieta Rapcewicz
6.      Ewelina Rynkiewicz
7.      Ewelina Sławińska
 
Rok szkolny 2002/2003
1.      Leila Abasowa
2.      Sabina Baniukiewicz
3.      Irena Jaglińska
4.      Mirosław Zacharycz

Rok szkolny 2003/2004

1.      Jolanta Grablewska
2.      Anżelika Kowalewska
3.      Paweł Liminowicz
4.      Irena Sawielytie
 
Rok szkolny 2004/2005
1.      Jurij Kadzewicz
2.      Sebastian Okińczyc
3.      Aleksandra Paciulan
4.      Lilia Puzan
 
Rok szkolny 2005/2006
1.      Renata Bercewicz
2.      Jarosław Łozowskij
3.      Julia Łuzan
4.      Agnieszka Maciejkianiec
5.      Irena Olechnowicz
 
 
Rok szkolny 2006/2007
1.      Paweł Kwiecień
2.      Włodzimierz Ozerow
3.      Honorata Pletniowa
4.      Edward Siwickij
 
Rok szkolny 2007/2008
1.      Joanna Aleksandrowicz
2.      Ewelina Biercewicz
3.      Brigita Lachowicz
4.      Dariusz Lewicki
5.      Tadeusz Podlipskij
6.      Andżeła Żukowa
 
Rok szkolny 2008/2009
1.      Ewelina Anna Kadewicziutie
2.      Ilona Łaptik
3.      Tomasz Maconko
4.      Ewa Sałatyńska
5.      Roman Ugłowskij
6.      Jolanta Zacharycz
 
Rok szkolny 2009/2010
1.      Wioleta Bułaj
2.      Dorota Kratkowska
3.      Agnieszka Moisiewicz
4.      Krystyna Podlipska
5.      Jarosław Sabukiewicz
6.      Ewelina Songin
7.      Jolanta Struczyńska
8.      Julia Subotowicz
9.      Rafał Szurpicki
10.    Kamila Środa
11.    Iwona Tomaszewicz
12.    Jolanta Ulewicz
13.    Justyna Wojniusz
 
Rok szkolny 2010/2011
1.      Gabriel Gorbaczewski
2.      Ewa Jurgielewicz
3.      Edward Kostojanskij
4.      Jędrzej Kowalczuk
5.      Jolita Kropaitie
6.      Inga Maria Solenik
7.      Małgorzata Śliżewska
8.      Justyna Tatol
9.      Artur Wersocki
10.    Wioleta Wysocka
11.    Ermina Zykowa
 
Rok szkolny 2011/2012
1.      Dariusz Gudas
2.      Emilia Kowalewska
3.      Robert Skrobotowas
4.      Aleksander Sudujko
5.      Tomasz Wróblewski
 
Rok szkolny 2012/2013
1.      Dariusz Butkiewicz
2.      Jowita Kołpak
3.      Justyna Kropaitie
4.      Mariola Niewierowicz
5.      Konrad Pacyno
6.      Ewa Siemaszkiewicz
7.      Aneta Ugrewicz
 
Rok szkolny 2013/2014
1.      Tomasz Basłyk
2.      Ewelina Knutowicz
3.      Wiktoria Priszcziopionokaitie
 
 
Tradycją szkoły stało się, iż maturzystom, którzy na egzaminie zdobywają 100 punktów, na balu maturalnym wręczane jest 100 litów. Oto lista tych, którzy na maturze otrzymali najwyższe noty.
 
Rok szkolny 2002/2003
Kozak Anżelika
 
Rok szkolny 2003/2004
Irena Sawielytie
 
Rok szkolny 2004/2005
Sebastian Okińczyc
Lilia Puzan
Renata Bułaj
 
Rok szkolny 2007/2008
Brigita Lachowicz
Anżeła Żukowa
 
Rok szkolny 2009/2010
Artur Wojtkiewicz
 
Rok szkolny 2010/2011
Artur Wersocki
 
Rok szkolny 2011/2012
Dariusz Gudas
 
Rok szkolny 2012/2013
Dariusz Butkiewicz
 
Rok szkolny 2012/2013
Ewelina Knutowicz

 

 
 
smart foreash
This site uses cookies. They can identify logged-in users, collect statistics, and help improve browsing experience for each visitor individually.
Learn more about our Privacy Policy
Agree Clear the cookies and exit