ul. Statybininkų 5, 03200 Wilno
tel. +370 5 213 05 18
e-mail rastine@konarskio.vilnius.lm.lt

Śadami Czesława Miłosza

 
Współpraca szkół partnerskich “Razem dla Edukacji”– „Rodzina Polonijna”
Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Lublinie
Projekt edukacyjny
Wilno i Lublin w kontekście historii Polski i Litwy (śladami Czesława Miłosza)
Uczestnicy
III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie, ul. Plac Wolności 4, 20-005 Lublin,
Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie, ul. Statybininkų 5, 03200 Wilno
 
Współpraca pomiędzy szkołami partnerskimi będzie polegać na rozwijaniu dotychczasowych kontaktów osobowych nawiązanych podczas pobytu w Lublinie przedstawicieli Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie, pomiędzy kadrą pedagogiczną i uczniami III LO w Lublinie, podejmowaniu działań prowadzących do poszerzenia wiedzy uczniów z zakresu historii, umocnieniu tożsamości narodowej oraz podniesieniu kompetencji z zakresu posługiwania się językiem polskim.
Efektem projektu będzie przygotowanie filmu o tematyce historycznej "Śladami Czesława Miłosza na Litwie i w Polsce" Uczniowie będą zdobywać umiejętności techniczne podczas warsztatów filmowych (praktyczne metody realizacji obrazu i dźwięku, opracowywania materiałów nagranych, w tym nagrania wywiadu z naukowcem) oraz merytoryczne podczas wspólnych lekcji z historii.
 
smart foreash
This site uses cookies. They can identify logged-in users, collect statistics, and help improve browsing experience for each visitor individually.
Learn more about our Privacy Policy
Agree Clear the cookies and exit