ul. Statybininkų 5, 03200 Wilno
tel. +370 5 213 05 18
e-mail rastine@konarskio.vilnius.lm.lt

Cele mediacji

 

 ·         rozwiązanie konfliktu, a nie jego rozstrzygnięcie

·         poznanie i zrozumienie racji i punktu widzenia drugiej strony,
·         utrzymanie lub naprawienie/zbudowanie dobrej komunikacji i satysfakcjonujących relacji między stronami, dążenie do pojednania stron,
·         wypracowanie przez strony (przy wsparciu mediatora) satysfakcjonującej i akceptowalnej dla nich ugody,
·         naprawienie szkody/krzywdy doznanej przez osobę pokrzywdzoną,
·         zadośćuczynienie doznanej krzywdy/szkody osobie pokrzywdzonej zgodne z jej potrzebami i oczekiwaniami, które jest również akceptowane przez sprawcę,
·         „budowanie” poczucia odpowiedzialności za swoje oczekiwania, decyzje, czyny i potrzeby u stron mediacji,
·         danie stronom możliwości współdecydowania we własnej sprawie.
 
smart foreash
This site uses cookies. They can identify logged-in users, collect statistics, and help improve browsing experience for each visitor individually.
Learn more about our Privacy Policy
Agree Clear the cookies and exit