ul. Statybininkų 5, 03200 Wilno
tel. +370 5 213 05 18
e-mail rastine@konarskio.vilnius.lm.lt

 

Rada Metodyczna

 
 
 
 Przewodniczący Rady metodycznej  - Olga Jurkevičienė

 Sekretarz Rady metodycznej   
 Przewodnicząca koła nauczycieli języka litewskiego

- Ligija Liausienė
 Przewodnicząca koła nauczycieli języka polskiego- Alicja Rosowska
 Przewodnicząca koła nauczycieli języków obcych Aurelija Urbonavičienė 
 Przewodnicząca koła nauczycieli nauk matematycznych - Czesława Komarkiewicz
 Przewodnicząca koła nauczycieli nauk społecznych - Renata Burdokowa
 Przewodnicząca koła nauczycieli nauk przyrodniczych Alena Gudalewicz 
 Przewodnicząca koła nauczycieli sztuk, technologii i wychowania fizycznego - Teresa Andruszkiewicz
 Przewodnicząca koła nauczycieli klas początkowych - Barbara Zinkiewicz
 Przewodnicząca koła nauczycieli wychowawców klasowych - Anna Ziemska
 Przewodnicząca koła nauczycieli mauczania przedszkolnego  - Sabina Sadowska
 Przewodnicząca koła nauczycieli pomocy uczniom  - Irina Oleinik 
                                                      
                                                          
                                                          
                                                          

 

 

 

smart foreash
This site uses cookies. They can identify logged-in users, collect statistics, and help improve browsing experience for each visitor individually.
Learn more about our Privacy Policy
Agree Clear the cookies and exit