ul. Statybininkų 5, 03200 Wilno
tel. +370 5 213 05 18
e-mail rastine@konarskio.vilnius.lm.lt

Samorząd Uczniowski

 

 

W 1995 roku w szkole Szymona Konarskiego zaczął działać samorząd uczniowski. Początki były trudne, ale biegiem czasu uczniowie nauczyli się pracować wspólnie, znajdować kompromisy. Członkowie SU organizują różne imprezy szkolne oraz pomagają nauczycielom realizować wiele różnych projektów. 
   
Możemy wyróżnić wielu aktywnych członków zarządu samorządu uczniowskiego, lecz najbardziej zasłużeni to: Alina Kaczanowska członek Parlamentu Uczniowskiego Litwy (2000-2002), Walery Mackiewicz, Mirosław Duniec, Eugenia Filuto, Justyna Jaszczanin, Lila Oleńska, Paweł Liminowicz, Paweł Mackiewicz, Agnieszka Augunaitie członek Parlamentu Uczniowskiego Litwy (2004-2006), Marianna Kowgier, Jula Zinkiewicz, Tomasz Rimkus, Pavel Ignaszko, Tadeusz Podlipski, Dorota Korsiuk-Korpak, Roman Uglovski, Jula Karazo, Ewelina Kadewicziutie, Tomasz Maconko, Ewa Kutysz, Ewa Zinkiewicz, Jędrzej Kowalczuk, Gabriel Gorbaczewski członek Parlamentu Uczniowskiego Litwy (2008-2010), Gabriela Matulaniec, Jolita Kropaitie, Joanna Pietkiewicz członek Parlamentu Uczniowskiego Litwy (2010-2012), Justyna Kropaitie, Tomasz Basłyk Przewodniczący Wileńskiego Regionu Parlamentu Uczniowskiego Litwy (2012-2014), Radosław Rafał Suchocki, Marta Nakrewicz, Marek Jodko członek Parlamentu Uczniowskiego Litwy (2014-2016), Joanna Ozarowska, Anastazja Jewtejewa, Gintarė Dziminskaitė, Aneta Szybakowska, Gabriela Jolanta Mazur, Oswald Milejko, Bogdan Szibin. 
 
Obecny skład zarządu samorządu uczniowskiego: 
Prezydent – Dominika Sztura (IIa) 
Zastępca prezydenta – Glorija Gincaitė(IIa) 
Sekretarz – Daniel Kondratowicz (IIIa)
 

 

 

 

 

 

 

 

 
smart foreash
This site uses cookies. They can identify logged-in users, collect statistics, and help improve browsing experience for each visitor individually.
Learn more about our Privacy Policy
Agree Clear the cookies and exit