ul. Statybininkų 5, 03200 Wilno
tel. +370 5 213 05 18
e-mail rastine@konarskio.vilnius.lm.lt

Kadra pedagogiczna

 

  Szkoła od początku swego istnienia miała ofiarną i ambitną kadrę nauczycielską, która tę placówkę stworzyła i pracowała przez lata na jej autorytet, obecny kształt i uznanie.
Trudno wymienić wszystkie nazwiska i scharakteryzować pracę nauczycieli, którzy w wymienionym okresie uczyli i wychowywali. Pozostańmy więc przy nazwiskach pedagogów, którzy tu jako pierwsi administrowali i uczyli oraz na długie lata związali się z tą placówką

1. Katarzyna Palionienie – pierwszy dyrektor szkoły (1963 – 1980)

2. Henryk Bukowski – drugi dyrektor szkoły (1980 – 1996)

3. Teresa Michajłowicz – trzeci dyrektor szkoły (1996 – 2015)

4. Walery Jagliński  – czwarty i obecny dyrektor szkoły (2015)


 Wicedyrektorzy 

Olga Gobryk

Józef Subotkowski

Tamara Artiomienko

Maria Archipowa

Teresa Sokołowa

Teresa Michajłowicz

Regina Sadowska

Tatiana Zujewa

Kazimierz Karpicz

Liliana Matijoszienie

Teresa Czyszewicz

Krystyna Czupryńska

Walery Jagliński 

Krystyna Kratkowska (obecny wicedyrektor)

Olga Jurkewiczienie (obecny wicedyrektor)

Nauczyciele – emeryci

1. Maria Arońska - historia

2. Teresa Sokołowa - klasy początkowe

3. Irena Sławińska - matematyka

4. Władysława Biedulska - chemia

5. Czesława Totolis - geografia

6. Stanisława Krajewska - jęz.polski

7. Olga Gobryk - jęz.polski

8. Janina Ilcewicz - klasy początkowe

9. Sulamif Żabińska - matematyka

10. Irena Robaczewska - matematyka

11. Gertruda Jacuńska - matematyka

12. Regina Sadowska - klasy początkowe

13. Eugenia Jankiełajć - prace

14. Leokadia Bernatawiczienie - klasy początkowe


Szkoła spełnia dwie zasadnicze funkcje: uczy i wychowuje. O wychowaniu i dydaktycznych wynikach szkoły nie decydują wyłącznie programy i podręczniki, ale w znacznym stopniu nauczyciele, ich poziom intelektualny i kulturalny, postawa moralna, oddziaływanie na umysłowość i charakter swoich wychowanków.
W pierwszym roku pracy szkoły było zatrudnionych 20 pedagogów, w dziesiątym roku – 70, a wykaz z roku szkolnego 2003/2004 podaje 69.

Szkoła im. Szymona Konarskiego, chyba jak żadna inna, ma tak liczne grono pedagogiczne złożone z jej byłych maturzystów.
Przedmioty szkolne są lub były wykładane przez byłych uczniów:
Matematyka - Helena Koszewska (Drozd), 8 promocja.
Klasy początkowe - Teresa Czyszewicz (Orłowska), 10 promocja;
Historia - Beata Kowalewska (Łunkiewicz), 22 promocja.
Biologia - Jadwiga Kułakowska (Oleszkiewicz), 25 promocja.
Choreografia - Teresa Andruszkiewicz (Borowko), 25 promocja
Klasy początkowe - Barbara Zinkiewicz, 25 promocja.
Język polski - Lucyna Jaglińska (Dziatłowska), 26 promocja.
Informatyka (dyrektor) - Walery Jagliński, 29 promocja.
Język angielski - Bożena Prokopowicz (Tomaszewicz), 29 promocja.
Wychowanie fizyczne i geografia - Romuald Sztura, 29 promocja.

 
smart foreash
This site uses cookies. They can identify logged-in users, collect statistics, and help improve browsing experience for each visitor individually.
Learn more about our Privacy Policy
Agree Clear the cookies and exit