ul. Statybininkų 5, 03200 Wilno
tel. +370 5 213 05 18
e-mail rastine@konarskio.vilnius.lm.lt

Przebieg mediacji

 

Rozpoczęcie mediacji

Etap 1 - zapoznanie się ze sprawą
Etap 2 - zaproszenie na mediację
Kolejność zapraszanych stron na spotkanie wstępne:
    jako pierwszą osobę zapraszamy sprawcę 
    drugą zapraszamy osobę pokrzywdzoną
Zadania spotkania wstępnego, punkty 1-4 monolog mediatora (schemat monologu):
-                     nawiązanie kontaktu z każdą ze stron – zbudowanie atmosfery zaufania i bezpieczeństwa
-                     przedstawienie zasad, reguł mediacji i roli mediatora
-                     przedstawienie korzyści z mediacji dla strony
-                     przedstawienie prawnych uwarunkowań mediacji
-                     odebranie zgody na mediację i mediatora
-                     wysłuchanie punktu widzenia strony na konflikt z dzisiejszej perspektywy
-                     przedstawienie przez stronę jej potrzeb i oczekiwań
-                     przekierowanie na przyszłość - poszukiwanie najlepszego sposobu rozwiązania konfliktu satysfakcjonującego strony.
-                     próba spojrzenia na konflikt z perspektywy drugiej strony.
-                     diagnoza fazy (patrz fazy ofiary), w której znajduje się strona, wstępna hipoteza przebiegu i wyników mediacji.
 
smart foreash
This site uses cookies. They can identify logged-in users, collect statistics, and help improve browsing experience for each visitor individually.
Learn more about our Privacy Policy
Agree Clear the cookies and exit