ul. Statybininkų 5, 03200 Wilno
tel. +370 5 213 05 18
e-mail rastine@konarskio.vilnius.lm.lt

Muzyka, śpiew, tańce

 

 Świtezianka

        Przed czterdziestu kilku laty natchniona i oczarowana śpiewem i tańcem zespołu „Wilia”, wiedząc jak ważną rolę odgrywa pieśń i taniec ludowy w kształtowaniu świadomości narodowej, społeczność szkoły podejmuje starania o założeniu ludowego zespołu dziecięcego. Dzięki aktywnej działalności i entuzjazmowi dyrekcji, rodziców i nauczycieli powstaje „Świtezianka” Pierwszymi kierownikami zostali Władysław Korkuć oraz Krystyna Bogdanowicz, która przez wiele lat pełniła funkcję choreografa i kierownika zespołu. Od samego początku kierownictwo zespołu stawiało na popularyzację polskiej kultury narodowej oraz kultury ludowej. Pierwsze lata działalności przebiegały pod znakiem występów w mniejszych miejscowościach Wileńszczyzny. Wraz z odrodzeniem państwa litewskiego poszerzył się zasięg geograficzny występów: Polska, Łotwa, Ukraina, Białoruś, Rosja, Norwegia. W ciągu ponad 40 lat działalności „Świtezianka” koncertowała prawie 700 razy. Wielokrotnie reprezentowała Litwę na międzynarodowych festiwalach folklorystycznych, imprezach artystycznych w Dniach Wilna w Gdańsku i Szczytnie. Od kilku lat pary taneczne z Zespołu biorą udział w ogólnopolskich turniejach, konkursach tańców narodowych w formie towarzyskiej, odnosząc w nich znaczące sukcesy. Na Litwie w takich turniejach także zajmowali zwycięskie miejsca. 
        Aktualny skład Zespołu stanowią uczniowie 1-10 klas. Na uwagę zasługują wspaniałe stroje, w których „Świtezianka” występuje na scenie. Zespół poza ludowymi kostiumami z różnych regionów Polski, posiada oryginalne litewskie stroje ludowe, otrzymane w darze od Prezydenta Algirdasa Brazauskasa.
Mijają lata, zmieniają się kierownicy zespołu i jego uczestnicy, lecz entuzjazm i miłość do polskiej piosenki i tańca nie gaśnie. Dzisiejsi wychowankowie naszej szkoły i ci najmłodsi i ci już prawie dorośli chętnie przychodzą na próby, tańczą i śpiewają, uczestniczą w konkursach i koncertach, tworzą nowe programy.
„Świtezianka” w swoim dorobku ma „Zapusty”, „Kogutki wielkanocne”, na 35-lecie zespołu została wydana płyta DVD z widowiskiem „Ze starej fotografii”, którego pomysłodawcą i reżyserem była uczestniczka zespołu, nauczyciel historii i kierownik teatru „Szkic” – Beata Kowalewska.
        Na jubileusz 40-lecia „Świtezianka” przyszykowała widowisko pod tytułem „Od Chałupy do Reduty czyli zabawy Wielkomiejskie”, reżyserem którego była wieloletnia tancerka i choreograf Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” – Zofia Czechlewska.
        Obecnie zespołem kieruje Teresa Andruszkiewicz, była uczennica naszej szkoły oraz wieloletnia tancerka „Świtezianki”.
 
 

 

 
smart foreash
This site uses cookies. They can identify logged-in users, collect statistics, and help improve browsing experience for each visitor individually.
Learn more about our Privacy Policy
Agree Clear the cookies and exit