ul. Statybininkų 5, 03200 Wilno
tel. +370 5 213 05 18
e-mail rastine@konarskio.vilnius.lm.lt

"Patraukli mokykla"

 

 

 
Patrauklios mokymosi aplinkos, mažinančios „iškritimą“ iš nuoseklios mokymo sistemos, kūrimas Vilniaus mieste
 
Prioritetas: 2 prioritetas „Žmogiškųjų išteklių plėtra“
Priemonė: 2.4 priemonė „Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtra“
Projekto vykdytojas: VšĮ Mokyklų tobulinimo centras
Projekto trukmė:  2006-06 – 2008-04.
Projekto partneriai:
Vilniaus m. savivaldybės administracija,
7 Vilniaus mokyklos:
  • Grigiškių „Šviesos“ vidurinė mokykla,
  • J.Ivaškevičiaus jaunimo mokykla,
  • S.Konarskio vidurinė mokykla,
  • Šv. Kristoforo vidurinė mokykla,
  • Mindaugo vidurinė mokykla,
  • Pilaitės vidurinė mokykla
  • Trakų Vokės vidurinė mokykla.
Projektu Patrauklios mokymosi aplinkos, mažinančios „iškritimą“ iš nuoseklios mokymo sistemos, kūrimas Vilniaus mieste“ siekiama sudaryti patrauklesnę mokymosi aplinką kuriant ir diegiant naujoviškus jaunuolių mokymo metodus, padidinti mokymosi krypčių pasirinkimo galimybes bei patenkinti pedagogų darbo su problemų turinčiais vaikais kvalifikacijų poreikį. Projekto metu bus sukurti tokie mokymo moduliai, kurie būtų integruoti į bendrojo lavinimo programos dėstomų dalykų programas susiejant akademines žinias su praktiniu jų įgyvendinimu. Projekto metu sukurtos pedagogų tobulinimosi programos padės mokytojams, dirbantiems su mokymosi motyvacijos stokojančiais mokiniais. Projekto veiklos bei jų rezultatai padės sukurti priemones skatinančias jaunuolius mokytis, įgyti praktinių gebėjimų, pasirengti profesinei veiklai.
 
Projekto tikslas:
Mechanizmo, mažinančio „iškritimą“ iš nuosekliojo mokymosi sistemos įgyvendinimas, sukuriant patrauklią mokymosi aplinką ir platesnių mokymosi krypties pasirinkimo galimybių modelį.

Projekto uždaviniai:
1.       Sukurti ir įgyvendinti platesnių mokymosi krypties pasirinkimo galimybių modelį, skirtą motyvacijos stokojantiems moksleiviams.
2.       Atsižvelgiant į moksleivių pageidavimų analizę, sukurti ir įgyvendinti 14 mokymų modulių moksleiviams, kuriuose akademinių dalykų mokymas sietųsi su praktine veikla.
3.       Sukurti ir įgyvendinti programas pedagogams, padėsiančias jiems teikti pedagoginę, socialinę bei psichologinę pagalbą mokymosi sunkumų turintiems moksleiviams, rengti modulius bei mokomąsias programas, kurti mokyklos strategiją bei pedagoginę programą.
 
Planuojami projekto pasiekimai:
Bus sukurtos 3 mokymų programos mokyklų pedagogų kvalifikacijai kelti: „Programų bei modulių kūrimo principai bei technologijos“, „Pedagoginės, psichologinės bei socialinės pagalbos teikimas mokyklose“, „Mokyklos strategijos ir pedagoginės programos kūrimas“.
Septynių projekte dalyvaujančių mokyklų pedagogams (apie 350)  bus suorganizuotas 31 mokymo renginys.
 
Bus sukurta 14 mokymų modulių , siejančių akademinių dalykų mokymą bei praktinę veiklą:
o        Kino ir fotografijų kūrimo praktinės veiklos modulis (rengs J. Ivaškevičiaus jaunimo mokykla);
o        Muzikos kūrimo ir muzikavimo (rengs J. Ivaškevičiaus jaunimo mokykla)
o        Žurnalistikos praktinės veiklos modulis (rengs Mindaugo vidurinė mokykla).
o        Tradicinių ir netradicinių technologijų panaudojimas tekstilėje (rengs Mindaugo vidurinė mokykla)
o        Taikomųjų menų (rengs Pilaitės vidurinė mokykla)
o        Teatro (rengs šv. Kristoforo vidurinė mokykla)
o        Kompiuterinio dizaino (rengs Trakų Vokės vidurinė mokykla)
o        Interjero dizaino (rengs Trakų Vokės vidurinė mokykla)
o        Viešieji ryšiai ir reklama (rengs S.Konarskio vidurinė mokykla)
o        Sveikata ir grožis (rengs S.Konarskio vidurinė mokykla)
o        Verslumo ugdymo (rengs Grigiškių „Šviesos“ vidurinė mokykla)
o        Namų ekonomikos (rengs Grigiškių „Šviesos“ vidurinė mokykla)
o        Audio/ video žurnalistikos praktinės veiklos modulis (rengs Šv. Kristoforo vidurinė mokykla)
o        Keramikos praktinės veiklos modulis (rengs Šv. Kristoforo vidurinė mokykla)
 
Kiekvienoje mokykloje bus išbandyta po 2 toje mokykloje kurtus mokymo modulius bei pritaikyta po 2-3 pasirinktinai kitose mokyklose sukurtus mokymo modulius.
Mokyklos apsirūpins modulių įgyvendinimui reikiamomis mokymo bei darbo priemonėmis.
Mokyklose sukurtų modulių išbandyme dalyvaus nuo 150 iki 200 moksleivių. Kiekvienoje projekte dalyvaujančioje mokykloje į sukurtų modelių veiklą įtraukta nuo 40 iki 70 moksleivių.
Bus sukurtas Vilniaus miesto švietimo įstaigų bendradarbiavimo tinklas.
 

 

 
smart foreash
This site uses cookies. They can identify logged-in users, collect statistics, and help improve browsing experience for each visitor individually.
Learn more about our Privacy Policy
Agree Clear the cookies and exit