ul. Statybininkų 5, 03200 Wilno
tel. +370 5 213 05 18
e-mail rastine@konarskio.vilnius.lm.lt

Litania do Najświętszej Maryi Panny

<  1 2 3  >

 Miesiąc maj, poświęcony jest w szczególny sposób Matce Bożej.

 Jest to miesiąc nabożeństw, podczas których rozbrzmiewa w kościołach, przy kapliczkach czy figurach przydrożnych Litania do Najświętszej Maryi Panny, nazywana popularnie Litanią Loretańską.
W szkole im. Szymona Konarskiego dobiega końca projekt pod tytułem: „Matko, która nas znasz”. W październiku 2017r. w ramach projektu odbył się konkurs religijno-plastyczny, w którym uczestniczyli uczniowie 1-10 kl. W pierwszych dniach maja prace zostały ubogacone wezwaniami z Litanii Loretańskiej. Obecnie możemy w murach naszej szkoły, przemierzając korytarze, modlić się słowami litanii kontemplując wizerunki Maryi w wykonaniu uczniów naszej szkoły. Przeglądając prace, zachęcamy do osobistej modlitwy słowami Litanii Loretańskiej. Wszystkim uczestnikom projektu wyrażamy wdzięczność za aktywny udział-Pani Regina Baniukiewicz i s.Jordana Jolanta Steckiewicz.
  <  1 2 3  >
smart foreash
This site uses cookies. They can identify logged-in users, collect statistics, and help improve browsing experience for each visitor individually.
Learn more about our Privacy Policy
Agree Clear the cookies and exit