ul. Statybininkų 5, 03200 Wilno
tel. +370 5 213 05 18
e-mail rastine@konarskio.vilnius.lm.lt

Życzenia z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą

 

 „Ojczyzna, kiedy myślę, wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam”

                              
Ziemia odebrana woła w kierunku ducha – przypominał nam śp. Jan Paweł II. Życzymy Wam Drodzy Rodacy, którym ziemię ojczystą odebrano i tym, którzy opuścili ją z różnych względów, byście przechowywali w pamięci i przekazywali następnym pokoleniom to, co Polskę stanowi – język, kulturę, obyczaje, wiarę.
Pilnujcie, byście stawszy się materialnie bogatymi, nie zubożeli duchowo. Niech pomagają Wam w tym silne zdrowe Rodziny. Zakorzeniajcie się w naszą historię i dbajcie w swoich krajach o dobre imię Polski. Życzymy Wam, by Macierz była dla Was czułą Matką zawsze pamiętającą o swoich dzieciach rozproszonych po całym świecie, a rządzący nie zapomnieli, że wszyscy Polacy to jedna rodzina.           
                                                           W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Wspólnota Polska
                                                           Oddział w Łodzi
                                                           Maria Piotrowicz 
Łódź, Dzień Polonii, 2.05.2018                                        
 
 
smart foreash
This site uses cookies. They can identify logged-in users, collect statistics, and help improve browsing experience for each visitor individually.
Learn more about our Privacy Policy
Agree Clear the cookies and exit