ul. Statybininkų 5, 03200 Wilno
tel. +370 5 213 05 18
e-mail rastine@konarskio.vilnius.lm.lt

Sprawdziany wiedzy w klasach 2, 4, 6 i 8

 

 Sprawdzianem z pisania rozpoczęli uczniowie klasy 8 sesję sprawdzianów wiedzy. Sprawdziany wiedzy są przewidziane w klasach 2, 4, 6 i 8. Uczniowie tych klas przystapią do sprawdzianów z pisania, czytania oraz matematyki. Uczniowie klas 4 dodatkowo przystapią do sprawdzianu z przyrody, zaś klas 8 do testów z nauk socjalnych oraz przyrodniczych. Więcej informacji na http://www.nec.lt/342/

Terminy sprawdzianów:

http://www.egzaminai.lt/failai/7202_NMPP2018_grafikas_NEC_patvirtintas.pdf

 
smart foreash
This site uses cookies. They can identify logged-in users, collect statistics, and help improve browsing experience for each visitor individually.
Learn more about our Privacy Policy
Agree Clear the cookies and exit