ul. Statybininkų 5, 03200 Wilno
tel. +370 5 213 05 18
e-mail rastine@konarskio.vilnius.lm.lt

WYNIKI MIEJSKIEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO „DYKTANDO 2018”

 

 WYNIKI MIEJSKIEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO „DYKTANDO 2018”

 
Klasa 5
I miejsce – Patrycja Lis; naucz. Jolanta Kuźmicka; Szkoła w Łazdinai w Wilnie
II miejsce – Ignacy Edward Niewierowicz; naucz. Romuald Naruniec, Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
III miejsce – Justyna Słowińska; naucz. Grażyna Berdesziute-Starynina, Gimnazjum im. Wł. Syrokomli w Wilnie
 
Klasa 6
I miejsce – Kamila Kulikowska; naucz. Aneta Polakiewicz, Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Wilnie
II miejsce - Agnieszka Rawdo; naucz. Renata Sławinskienie; Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie
III miejsce - Kinga Magdalena Żybort; naucz. Jolanta Pacyno, Szkoła im. Szymona Konarskiego w Wilnie
 
Klasa 7
I miejsce – Paulina Litwinowicz; naucz. Bożena Borowska, Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Wilnie
II miejsce – Emilia Kuncewicz; naucz. Sabina Naruniec, Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
III miejsce – Aneta Bralkowska; naucz. Jolanta Pacyno, Szkoła im. Szymona Konarskiego w Wilnie
 
Klasa 8
I miejsce – Justyna Mieszkuniec; naucz. Wiesława Mieszkuniec; Szkoła Inżynierii im. J. Lelewela w Wilnie
II miejsce – Damian Piotr Chmielewski; naucz. Danuta Korkus; Gimnazjum im. Wł. Syrokomli w Wilnie
III miejsce – Patrycja Łuksza; naucz. Jolanta Pacyno, Szkoła im. Szymona Konarskiego w Wilnie
 
Klasa 9
I miejsce – Martina Jarmałkowicz; naucz. Anna Jasińska, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
II miejsce – Reta Samonczik; naucz. Jolanta Pacyno, Szkoła im. Szymona Konarskiego w Wilnie
III miejsce – Bartosz Borowski; naucz. Aneta Polakiewicz, Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Wilnie
 
Organizatorzy:
Samorząd miasta Wilna
Szkoła im. Szymona Konarskiego w Wilnie
Koło Polonistów miasta Wilna
 
Sponsorzy:
Związek Polaków na Litwie
 
Serdecznie dziękujemy naszym wieloletnim sponsorom - Zarządowi Związku Polaków na Litwie za ufundowanie atrakcyjnych nagród dla zwycięzców konkursu.
   
 
smart foreash
This site uses cookies. They can identify logged-in users, collect statistics, and help improve browsing experience for each visitor individually.
Learn more about our Privacy Policy
Agree Clear the cookies and exit