ul. Statybininkų 5, 03200 Wilno
tel. +370 5 213 05 18
e-mail rastine@konarskio.vilnius.lm.lt

Projekt „Dzieci stulecia”

 
Grupa wczesnoszkolna wzięła udział w republikańskim projekcie edukacyjnym myślenia logicznego pt. „Dzieci stulecia”, który był zorganizowany przez wileński żłobek-przedszkole „Gandriukas” z okazji 100-lecia niepodległości Litwy. Celem projektu było zachęcenie placówek przedszkolnych do gier, które rozwijałyby logiczne myślenie dzieci. W ramach projektu w szkole odbyła się lekcja gier logicznego myślenia. Udział w zabawie wzięły dwie drużyny. Dzieci miały do rozwiązania 5 zadań: za pomocą zadawanych pytań zgadnąć, co ukrywa rysunek, utworzyć różne przedmioty z podanych figur geometrycznych, rozwiązać zadania matematyczne, wymienić wyrazy na wylosowaną literę oraz zgadnąć, co znajduje się w tajemniczej skrzynce. Zabawa bardzo się wszystkim spodobała. Drużyny otrzymały dyplomy oraz słodkie upominki.
 
smart foreash
This site uses cookies. They can identify logged-in users, collect statistics, and help improve browsing experience for each visitor individually.
Learn more about our Privacy Policy
Agree Clear the cookies and exit