ul. Statybininkų 5, 03200 Wilno
tel. +370 5 213 05 18
e-mail rastine@konarskio.vilnius.lm.lt

Wieczór dobroczynny 2018

 

2 lutego odbył się Wieczór Dobroczynny Szkoły imienia Szymona Konarskiego w Wilnie, po raz drugi w historii nie w budynku szkoły, a w Domu Kultury Polskiej.

W imieniu społeczności szkolnej chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do organizowania XVIII Wieczoru Dobroczynnego naszej szkoły oraz tym, którzy przyszli na Bal i dobrze się bawili.
Mówimy serdeczne DZIĘKUJĘ
 
Kierownictwu Domu Kultury Polskiej– za wsparcie i dofinansowanie Wieczoru Dobroczynnego Szkoły imienia Szymona Konarskiego w Wilnie.
 
Polskiemu Zespołowi Artystycznemu Pieśni i Tańca „Wilia“ – za nieodpłatny  koncert podczas Wieczoru Dobroczynnego Szkoły imienia Szymona Konarskiego w Wilnie.
 
Katarzynie Mikielewicz oraz Witoldowi Rudziańcowi oraz prowadzenie imprezy.
 
Andrzejowi Wołkanowskiemu za oprawę muzyczną imprezy oraz piękny śpiew
.
Bożenie Sokolińskiej za piękny śpiew.
 
Dariuszowi Żybortowi oraz Krzysztofowi Możejko za prowadzenie aukcji
 
Bożenie Golnis, Józefowi Wiszniewskiemu, Janowi Boguszko, Lucji Mikulewicz – za nieodpłatne ufundowanie przedmiotów na aukcję oraz loterię podczas Wieczoru Dobroczynnego Szkoły imienia Szymona Konarskiego w Wilnie.
 
Szczególnie zaś chciałbym podziękować: Danucie Grablewskiej, Alinie Sztura, Krystynie Dowgiało, Katarzynie Mikielewicz, Renacie Boguszko, Danucie Błażewicz, Stanisławowi Szpakowskiemu, Janowi Baniukiewiczowi, Janowi Boguszko, Krzysztofowi Możejko, Dariuszowi Żybortowi oraz Witoldowi Rudziańcowi za pracę w komitecie organizacyjnym.
 
Wszystkim fundatorom – za nieodpłatne ufundowanie przedmiotów na loterię oraz aukcję podczas Wieczoru Dobroczynnego Szkoły im. Szymona Konarskiego w Wilnie.
 
smart foreash
This site uses cookies. They can identify logged-in users, collect statistics, and help improve browsing experience for each visitor individually.
Learn more about our Privacy Policy
Agree Clear the cookies and exit