ul. Statybininkų 5, 03200 Wilno
tel. +370 5 213 05 18
e-mail rastine@konarskio.vilnius.lm.lt

Cieszymy się, że możemy pomóc.

 

 W niedzielę 30 października na Rossie po renowacji zostały odsłonięte 3 nagrobki. Do renowacji jednego z nich, wileńskiego chirurga Ludwika Lachowicza przyczynili się i naszi uczniowie kwestując w dniach 27 - 28 maja 2016 na cmentarzu na Rossie. 

Więcej na ten temat na portalach:

http://zw.lt/wilno-wilenszczyzna/lekarze-z-wilna-i-slaska-pomnikom-rossy/

http://l24.lt/pl/spoleczenstwo/item/155938-na-wilenskiej-rossie-odnowiono-pomniki-znanych-lekarzy#comments

http://www.wilnoteka.lt/pl/artykul/lekarze-ratuja-zabytkowe-nagrobki-na-rossie

 
smart foreash
This site uses cookies. They can identify logged-in users, collect statistics, and help improve browsing experience for each visitor individually.
Learn more about our Privacy Policy
Agree Clear the cookies and exit