ul. Statybininkų 5, 03200 Wilno
tel. +370 5 213 05 18
e-mail rastine@konarskio.vilnius.lm.lt

Nauczyciel z naszej szkoły prelegentem targów "Moderni mokykla"

 

 4 listopada 2016 r. w Wilnie, przy ul. Bubiło 8 , w Balsiu Progimnazjum, w godzinach 10.00 – 17.00 odbędą się targi  "Moderni mokykla". Cieszymy się, że jednym z prelegentów z tematem „Pedagogų mokymosi motyvacijos svarba“ będzie nauczyciel języka litwskiego z naszej szkoły Šarūnė Stonienė.

Targi "Moderni mokykla" (Nowoczesna szkoła) - to ekspozycje, wystawa i cykl wykładów, mających na celu zapoznanie się z najnowszymi technologiami w zakresie nauki i innowacji oraz wymianę doświadczenia. Podczas wykładów będzie działać wystawa innowacyjnych programów i sprzętu edukacyjnego, stosowanego w nowoczesnym nauczaniu, zgodnie z koncepcją edukacji, potrzeb i kształtowania kompetencji uczniów.
 
smart foreash
This site uses cookies. They can identify logged-in users, collect statistics, and help improve browsing experience for each visitor individually.
Learn more about our Privacy Policy
Agree Clear the cookies and exit