ul. Statybininkų 5, 03200 Wilno
tel. +370 5 213 05 18
e-mail rastine@konarskio.vilnius.lm.lt

Pozyskujemy partnerów do współpracy

 

Podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Filii  Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a naszą szkołą.

Nasza szkoła już od dawna obrała kierunek innowacyjnej przedsiębiorczości, gdzie podstawowymi przedmiotami oprócz matematyki są technologie informacyjne oraz ekonomia. Są to kierunki bardzo zbieżne z działalnością Filii UwB w Wilnie. Poza tym jest to uczelnia, która kształci w języku polskim, co jest nam bliskie. Bardzo wielu absolwentów już od dawna wybierało właśnię tę uczelnię, i to nie tylko z powodu języka wykładowego, lecz także ze względu na stosunek wykładowców do swoich studentów. Ten stosunek im odpowiadał, ponieważ była to ciągłość tego, co robilimy w szkole. Poza tym zaważyły wyniki pracy uniwersytetu – 99 proc. absolwentów znajduje zatrudnienie, daje to imponujący wynik

 
smart foreash
This site uses cookies. They can identify logged-in users, collect statistics, and help improve browsing experience for each visitor individually.
Learn more about our Privacy Policy
Agree Clear the cookies and exit