ul. Statybininkų 5, 03200 Wilno
tel. +370 5 213 05 18
e-mail rastine@konarskio.vilnius.lm.lt

Wdrażamy ukierunkowanie nowatorskiej przedsiebiorczości

 
W końcu sierpnia nasza szkoła podpisała umowę o współpracy z UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“, która pomoże wdrożyć w szkole system zarządzania jakością "Lean". "Lean" jest to strategia zarządzania firmą, opierająca się na dostarczaniu klientom produktów/usług jakich oczekują, w jak najprostszy sposób. Lean management, zwyczajowo lean (pol. szczupłe zarządzanie) – koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem, która rozwinęła się w oparciu o zasady i narzędzia Systemu Produkcyjnego Toyoty. Stanowi rozszerzenie koncepcji lean manufacturing (lean production) stosowanej w procesach produkcyjnych.
Więcej o UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ na stronie partnerów: http://www.thermofisher.com/lt/en/home.html
W sierpniu tego roku za badania w dziedzinie "Lean" UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics" otrzymało Nobla w dziedzinie przedsiębiorczości. Dotychczas tylko  spółek w całym świecie otrzymało taką nagrodę.Więcej na ten temat: http://www.investlithuania.com/lt/naujienos/thermo-fisher-scientific-baltics-pelne-verslo-nobeli/
 
smart foreash
This site uses cookies. They can identify logged-in users, collect statistics, and help improve browsing experience for each visitor individually.
Learn more about our Privacy Policy
Agree Clear the cookies and exit