ul. Statybininkų 5, 03200 Wilno
tel. +370 5 213 05 18
e-mail rastine@konarskio.vilnius.lm.lt

Olimpis

 
Cieszymy się, że uczniowie naszego gimnazjum biorą aktywny udział w Międzynarodowym Konkursie edukacyjnym „Olimpis“. Gratulujemy uczniom wspaniałych wyników w jesiennej sesji:
Nr.
Mokinys
Klasė
Laipsnis
Mokytojas
Lietuvių kalba
1.       
Karolina Firsenko
3a
I
Milda Kazakevičienė
2.       
Teodor Lukaševič
6b
I
Milda Kazakevičienė
3.       
Sebastian Lastovski
6b
II
Milda Kazakevičienė
4.       
Karina Selezneva
6b
III
Milda Kazakevičienė
Anglų kalba
1.       
Karolina Firsenko
3a
I
Alina Možeiko Selezneva
2.       
Milana Korobko
8a
I
Joana Markosvkaja
3.       
Ervin Paškevič
8a
II
Joana Marskovskaja
4.       
Aneta Monikailo
8a
III
Joana Marskovskaja
Matematika
1.       
Karolina Firsenko
3a
I
Irena Kotvicka
Istorija
1.       
Jakub Golubovski
7
I
Beata Kovalevska
2.       
Milana Korobko
8
I
Romuald Piotrovski
3.       
Aneta Monikailo
8
III
Romuald Piotrovski
Geografija
1.       
Jakub Golubovski
7
I
Renata Burdokova
2.       
Ervin Paškevič
8
II
Renata Burdokova
3.       
Milana Korobko
8
II
Renata Burdokova
 
smart foreash
This site uses cookies. They can identify logged-in users, collect statistics, and help improve browsing experience for each visitor individually.
Learn more about our Privacy Policy
Agree Clear the cookies and exit