ul. Statybininkų 5, 03200 Wilno
tel. +370 5 213 05 18
e-mail rastine@konarskio.vilnius.lm.lt

Podziękowanie za organizację i wsparcie Wieczoru Dobroczynnego Gimnazjum

 
2 lutego już tradycyjnie w Domu Kultury Polskiej odbył się XXIII Wieczór Dobroczynny Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie. W imieniu społeczności szkolnej chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do organizowania Wieczoru Dobroczynnego naszej szkoły oraz tym, którzy przyszli na Bal i dobrze się bawili. W tym roku padł kolejny rekord wsparcia gimnazjum!
 
Osobne podziękowania się należą:
Sponsorom Wieczoru Dobroczynnego, szczególnie Kierownictwu Domu Kultury Polskiej
 
 
za wsparcie Wieczoru Dobroczynnego Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie.
 
Wszystkim fundatorom – za nieodpłatne ufundowanie przedmiotów na loterię oraz aukcję podczas Wieczoru Dobroczynnego Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie.
 
Wszystkim ofiarodawcom – za hojne wsparcie przyszłych inicjatyw szkoły. Szczególnie chciałbym złożyć podziękowanie za szczodrość prezesowi ZPL i AWPL-ZChR posłowi do Parlamentu Europejskiego Waldemarowi Tomaszewskiemu za wydaną rekordową sumę za lot podczas aukcji na wsparcie gimnazjum.
 
Andrzejowi Wołkanowskiemu za oprawę muzyczną imprezy oraz piękny śpiew.
 
Beacie Kowalewskiej oraz Wiesławowi Sobieskiemu za przygotowanie występu artystycznego.
 
Szczególne słowa wdzięczności chcę skierować do Komitetu Organizacyjnego Wieczoru Dobroczynnego Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie: Dariusza Żyborta, Katarzyny Mikielewicz, Justyny i Marka Olechnowiczów, Andrzeja Korolowa, Julii Wiszniewskiej, Stanisława Szpakowskiego, Danuty Grablewskiej, Diany Nowickiej, Łucji Mikulewicz, Jolanty Romanowskiej, Ireny Kalitkiewicz, Jeleny Wajciukiewicz, Witolda Rudziańca, Jana Baniukiewicza oraz wielu innych, którzy wkładając ogrom pracy i serca, nie licząc czasu, zorganizowali wspaniałą imprezę.
 
W tym roku, już po raz drugi, podczas imprezy odbyła się akcja „Ciasto potrzeb” – możliwość wsparcia konkretnej potrzeby. W ten sposób, zawdzięczając hojności Ernesta Nowickiego, zerówka otrzyma drukarkę, a kółko krawieckie specjalistyczne nożyce, Marek Olechnowicz wsparł zakup mikroportu do nagłośnienia dla teatru „Szkic”, Dariusz Żybort ufundował zakup zestawu molbertów do gabinetu plastyki, rodzice 5a klasy zaś sfinansowali zestaw sprzętu AGD do gabinetu technologicznego, a nowy zestaw książek biblioteka otrzyma zawdzięczając Łucji i Jerzemu Okińczycom. Szkoła już rozpoczęła realizację zakupów. Po zainstalowaniu sprzętu zdjęcia zostaną umieszczone na szkolnej stronie internetowej oraz na szkolnym Facebooku.
Jeszcze raz składam podziękowania wszystkim oraz do spotkania na kolejnym Wieczorze Dobroczynnym już za rok! 
 
smart foreash
This site uses cookies. They can identify logged-in users, collect statistics, and help improve browsing experience for each visitor individually.
Learn more about our Privacy Policy
Agree Clear the cookies and exit