ul. Statybininkų 5, 03200 Wilno
tel. +370 5 213 05 18
e-mail rastine@konarskio.vilnius.lm.lt

 

Podziękowanie

 
Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie za udział w akcji obywatelskiej „Pergalės šviesa“ otrzymała podziękowanie od Międzynarodowej Komisji Oceny Zbrodni Reżimów Nazistowskiego i Okupacji Sowieckiej na Litwie.
 

 

smart foreash
This site uses cookies. They can identify logged-in users, collect statistics, and help improve browsing experience for each visitor individually.
Learn more about our Privacy Policy
Agree Clear the cookies and exit