ul. Statybininkų 5, 03200 Wilno
tel. +370 5 213 05 18
e-mail rastine@konarskio.vilnius.lm.lt

Gratulujemy!

 
 Pod takim tytułem, 30 listopada zakończył się konkurs plastyczno- historyczny organizowany w ramach kampanii Misja: Wolna Polska, przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego i skierowany do młodzieży uczęszczającej do szkół polskich i placówek edukacyjnych z językiem polskim, działających poza granicami Polski. Celem tej inicjatywy było – upamiętnienie Prezydentów RP na uchodźstwie, osób wchodzących w skład ówczesnego rządu i innych wielkich osobowości RP na uchodźstwie, którzy walczyli o wolność Ojczyzny. Z blisko 60 zgłoszeń z różnych części świata m.in. z Ukrainy, Litwy, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i USA został nagrodzony nasz uczeń 6b klasy Jakub Orszewski, gratulujemy zajęcia I miejsca i wspaniałych nagród (nauczycielka plastyki Regina Baniukiewicz)
 
smart foreash
This site uses cookies. They can identify logged-in users, collect statistics, and help improve browsing experience for each visitor individually.
Learn more about our Privacy Policy
Agree Clear the cookies and exit