ul. Statybininkų 5, 03200 Wilno
tel. +370 5 213 05 18
e-mail rastine@konarskio.vilnius.lm.lt

 

#BEACTIVE - JUDĖK ŠOKIO RITMU 2023

 
Wszyscy uczniowie i nauczyciele klas poczatkowych na czele z choreografemTeresą Andruszkiewicz wzięli udział  w Europejskim tygodniu sportu #BEACTIVE - JUDĖK ŠOKIO RITMU 2023! Ponieważ na boisku przebiega renowacja, impreza w tym roku odbyła się naszej auli, tym niemniej performance udał się na 100%.
 

 

smart foreash
This site uses cookies. They can identify logged-in users, collect statistics, and help improve browsing experience for each visitor individually.
Learn more about our Privacy Policy
Agree Clear the cookies and exit