ul. Statybininkų 5, 03200 Wilno
tel. +370 5 213 05 18
e-mail rastine@konarskio.vilnius.lm.lt

 

Queen Hedvig Scholarship

 
Drodzy Uczniowie,
 
Po raz pierwszy otrzymaliśmy zaproszenie do udziału w prestiżowym stypendium dla wybitnych uczniów szkół średnich "Queen Hedvig Scholarship".
 
Projekt ten polega na przyznaniu stypendiów w formie tygodniowego wyjazdu do Doliny Krzemowej w USA w terminie wrzesień/październik 2023 r.  Do udziału w programie zaproszeni są  wyłącznie uczniowie klas drugich i trzecich gimnazjum.
 
Celem uczniów biorących udział w wyjeździe stypendialnym jest zdobycie unikalnego doświadczenia poprzez odwiedzenie szeregu instytucji i firm amerykańskich oraz poznanie możliwości rozwoju swoich umiejętności w przyszłości, a także zapoznanie się z kulturą amerykańskich studentów.
Warunkiem uczestnictwa jest przejście kolejnych etapów rekrutacji:
 
Etap pierwszy – będzie się odbywał na terenie szkoły i polegać będzie na złożeniu przez zainteresowanych Dyrektorowi Gimnazjum wniosku o przyznanie Stypendium, w formie:
• wniosku o przyznanie stypendium  (Pobierz wniosek)
• sporządzonego w języku polskim listu motywacyjnego, w którym uczeń opisze chęć wzięcia udziału w Programie, swoją motywację oraz możliwy wpływ Programu na realizację planów naukowych i zawodowych, a także informacje na temat wybitnych osiągnięć w nauce oraz projektów społecznych i charytatywnych, w jakich uczeń brał udział.
• sporządzonego w języku angielskim eseju na temat osoby, która ucznia inspiruje, wzoru naukowego, bohatera itp., przy czym esej może składać się maksymalnie z 1.384 (tysiąca trzystu osiemdziesięciu czterech) wyrazów.
 
Wniosek wraz z załącznikami (listem motywacyjnym i esejem) należy złożyć w wersji papierowej do sekretariatu szkoły oraz wysłać mailem na adres: rastine@konarskio.vilnius.lm.lt w tytule wiadomości proszę wpisać „Wniosek do stypendium Queen Hedvig Scholarship”.
Termin składania wniosków to 21 kwietnia 2023 r. (piątek) do godz. 14.00.
 
Na podstawie złożonych wniosków Komisja Konkursowa dokona wyboru 5 najlepszych Kandydatów, którzy zostaną zakwalifikowani do etapu II rekrutacji.
 
Etap drugi polega na spotkaniu (online lub stacjonarnie) w języku angielskim z Radą Stypendialną, która ostatecznie wybierze Stypendystów.
Etap trzeci polega na głosowaniu online na wybranego, wyłonionego w II etapie rekrutacji kandydata.
 
 

 

smart foreash
This site uses cookies. They can identify logged-in users, collect statistics, and help improve browsing experience for each visitor individually.
Learn more about our Privacy Policy
Agree Clear the cookies and exit