ul. Statybininkų 5, 03200 Wilno
tel. +370 5 213 05 18
e-mail rastine@konarskio.vilnius.lm.lt

Życzenia

 
Szanowni Dyrektorzy szkół i nauczyciele, działacze oświatowi,
drodzy Rodzice, a nade wszystko Uczniowie powracający po wakacjach w progi szkół,
 
Z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego chciałabym życzyć Państwu wielu sukcesów, satysfakcji z wykonywanej pracy i znakomitych wyników.
Rzeczpospolita Polska bardzo wysoko ceni Wasz trud, stara się wspierać dążenia do zachowania polskości, która poza granicami Polski bazuje przecież na dwóch fundamentach – wychowaniu w domu rodzinnym i edukacji w szkole. Wdzięczni jesteśmy Rodzicom, którzy wysyłają swoje dzieci do szkół polskich, zapewniając im w ten sposób możliwość poznawania języka, kultury
i tradycji oraz wyrastania w polskości. Jestem pewna, że pomoże to Państwa dzieciom w rozwoju,
a umiejętności, wiedza i przyjaźnie zdobyte i nawiązane w trakcie nauki w polskiej szkole  ułatwią  start w życie zawodowe.
Niezwykle harmonijnie i przyjaźnie rozwijające się  stosunki pomiędzy Polską z Litwą dają nam nadzieję, że biegłe posługiwanie się językiem polskim przez Polaków – obywateli Litwy, wzmacniać będzie ich pozycję zawodową oraz zacieśniać więzy pomiędzy naszymi krajami. Dlatego też tak ważne jest rozwiązywanie wszelkich problemów, które niestety wciąż pojawiają się w obszarze oświatowym. Zależy nam by każde dziecko, którego rodzice czują związki z Polską miało możliwość uczenia się
w polskiej szkole.
Ważna kwestia realizacji Traktatu polsko-litewskiego w obszarze oświatowym zajmuje poczesne miejsce w rozmowach prowadzonych na najwyższych szczeblach. Wierzę, że nasi litewscy partnerzy, podobnie jak miało to miejsce podczas przyjmowania  uchwalonej w tym roku ustawy
o pisowni imion i nazwisk, wykażą dobrą wolę i nie będą ograniczać dostępu do polskiej oświaty, mając świadomość, że wielojęzyczność obywateli Litwy  stanowi atut, a nie zagrożenie.
Z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego, chciałam jeszcze zwrócić uwagę na obecność ukraińskich dzieci w szkołach z polskim językiem nauczania. Bardzo jestem wdzięczna zarówno ukraińskim rodzicom, którzy posłali swoje dzieci do tych szkół, jak i miejscowemu środowisku polskiemu które otoczyło opieką uciekinierów. To piękny wyraz solidarności .
Wszystkim dzieciom życzę powodzenia w nauce, jak najlepszych ocen, sukcesów w konkursach
i olimpiadach oraz nade wszystko ciekawości świata i radości ze zdobywanej wiedzy.
 
Łączę wyrazy szacunku,
 
Urszula Doroszewska
Ambasador RP w Republice Litewskiej
 
smart foreash
This site uses cookies. They can identify logged-in users, collect statistics, and help improve browsing experience for each visitor individually.
Learn more about our Privacy Policy
Agree Clear the cookies and exit