ul. Statybininkų 5, 03200 Wilno
tel. +370 5 213 05 18
e-mail rastine@konarskio.vilnius.lm.lt

Wieczór Dobroczynny Szkoły imienia Szymona Konarskiego w Wilnie

 

 3 lutego odbył się Wieczór Dobroczynny Szkoły imienia Szymona Konarskiego w Wilnie, pierwszy raz w historii nie w budynku szkoły, a w Domu Kultury Polskiej. Był to rekordowy Bal, zarówno pod względem przybyłych osób, jak też zebranych na szkołę środków. 

W imieniu społeczności szkolnej chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do organizowania XVII Wieczoru Dobroczynnego naszej szkoły oraz tym, którzy przyszli na Bal i dobrze się bawili.
Mówimy serdeczne DZIĘKUJĘ
Kierownictwu Domu Kultury Polskiej – za wsparcie i dofinansowanie  Wieczoru Dobroczynnego Szkoły imienia Szymona Konarskiego w Wilnie.
Polskiemu Studiu Teatralnemu w Wilnie – za nieodpłatne wystawienie spektaklu „Próba kabaretu. Raz jeszcze Osiecka“ podczas Wieczoru Dobroczynnego Szkoły imienia Szymona Konarskiego w Wilnie oraz nieodpłatne ufundowanie przedmiotów na aukcję oraz loterię
Najwyższej Izbie Kontroli – za nieodpłatne ufundowanie przedmiotów na aukcję oraz loterię podczas Wieczoru Dobroczynnego Szkoły imienia Szymona Konarskiego w Wilnie.
Rodzicom, bez których energii, pomysłów i pomocy nie mielibyśmy tak świetnej imprezy:
Witoldowi Rudziańcowi – za nieodpłatne ufundowanie przedmiotów na loterię podczas Wieczoru Dobroczynnego Szkoły imienia Szymona Konarskiego w Wilnie oraz prowadzenie imprezy.
Andrzejowi Wołkanowskiemu za oprawę muzyczną imprezy oraz piękny śpiew.
Beacie Wilkin, Galinie Zdanowicz–Iwaszkewiczienie oraz Bożenie Sokolińskiej za piękny śpiew.
Bożenie Golnis, Józefowi Wiszniewskiemu, Janowi Boguszko, Lucji Mikulewicz – za nieodpłatne ufundowanie przedmiotów na aukcję oraz loterię podczas Wieczoru Dobroczynnego Szkoły imienia Szymona Konarskiego w Wilnie.
Szczególnie zaś chciałbym podziękować: Krystynie Simonowicz, Alinie Sztura, Krystynie Dowgiało, Stanisławowi Szpakowskiemu, Janowi Baniukiewiczowi, Eugeniuszowi Andruszkiewiczowi oraz Dariuszowi Żybortowi – za nieodpłatne ufundowanie przedmiotów na aukcję oraz loterię podczas Wieczoru Dobroczynnego Szkoły imienia Szymona Konarskiego w Wilnie oraz pracę w komitecie organizacyjnym.
Krystynie Kratkowskiej, Oldze Jurkewiczienie oraz Annie Kizielewicz za czuwanie nad przebiegiem spraw organizacyjnych.
Jadwidze Grynkiewicz za prowadzenie imprezy, oraz przygotowanie programu.
Łucji Kołpak, Ewelinie Szostak i Barbarze Zinkiewicz za pomysły oraz ich realizację.
Największe podziękowania zaś należą się Danucie Grablewskiej wieloletniej organizatroce Wieczorów Dobroczynnych, bez której doświadczenia i pomysłów nie osiągnęlibyśmy tych rekordów.
 
 
smart foreash
This site uses cookies. They can identify logged-in users, collect statistics, and help improve browsing experience for each visitor individually.
Learn more about our Privacy Policy
Agree Clear the cookies and exit