ul. Statybininkų 5, 03200 Wilno
tel. +370 5 213 05 18
e-mail rastine@konarskio.vilnius.lm.lt

 

„Nie umiera ten, kto pozostaje w sercach bliskich

 
„Nie umiera ten, kto pozostaje w sercach bliskich
Społeczność Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie łączy się w żałobie i smutku po śmierci wieloletniej nauczycielki matematyki IRENY SŁAWIŃSKIEJ, Pedagoga, czyje imię jest wyryte złotymi literami w historii polskiego szkolnictwa na Litwie.
Irena Sławińska urodziła się 4 kwietnia 1933 roku w Grodnie na Białorusi. W 1955 roku ukończyła Grodzieński Instytut Pedagogiczny, wydział matematyki i fizyki. W roku 1959 rozpoczęła swoją pracę w Solecznickiej Szkole Średniej. W roku 1966 została zatrudniona na stanowisku nauczyciela matematyki w Szkole Średniej nr 29 w Wilnie (obecnie Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie). Placówce tej poświęciła 37 lat sumiennej i wytrwałej pracy. Wychowała szerokie grono następców, którzy uczą matematyki w wielu szkołach na Litwie. W roku 1994 otrzymała miano metodyka. Przetłumaczyła 11 podręczników z matematyki. Jest współautorką słownika matematycznego (polsko – litewski i litewsko – polski). Za wielokrotne zwycięstwa uczniów w Olimpiadach Matematycznych otrzymała 12 dyplomów Ministerstwa Oświaty Litwy. Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania otrzymała Medal Ministerstwa Komisji Edukacji Narodowej Polski oraz Złoty Krzyż Zasługi.
Pani Irena Sławińska odeszła 8 czerwca w Grodnie w wieku 89 lat.
 

 

smart foreash
This site uses cookies. They can identify logged-in users, collect statistics, and help improve browsing experience for each visitor individually.
Learn more about our Privacy Policy
Agree Clear the cookies and exit