ul. Statybininkų 5, 03200 Wilno
tel. +370 5 213 05 18
e-mail rastine@konarskio.vilnius.lm.lt

My Digital Footprints

 

Uczniowie klasy Ia (naucz. Joanna Markowska) biorą udział w międzynarodowym projekcie eTwinning "My Digital Footprints" ("Mój Cyfrowy Ślad"), wspólnie z uczniami z Turcji, Hiszpanii i Mołdawii.  Projekt ma na celu:

???? podniesienie świadomości uczniów w zakresie ich odpowiedzialności jako użytkowników cyfrowych 
????poprawę ich kompetencji oraz umiejętności w zakresie tożsamości cyfrowej oraz wizerunku publicznego
????rozwój umiejętności radzenia sobie z zagrożeniami w cyberprzestrzeni 
????skuteczne radzenie z niektórymi aspektami cyberprzemocy oraz mowy nienawiści
 
Współpracując w grupach uczniowie  zebrali informacje o "Netykiecie" i przedstawili to w formie krótkiego video.
 
smart foreash
This site uses cookies. They can identify logged-in users, collect statistics, and help improve browsing experience for each visitor individually.
Learn more about our Privacy Policy
Agree Clear the cookies and exit