ul. Statybininkų 5, 03200 Wilno
tel. +370 5 213 05 18
e-mail rastine@konarskio.vilnius.lm.lt

Rekrutacja do gimnazjum

 

Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie zaprasza rodziców kandydatów do grupy przygotowawczej, przyszłych pierwszoklasistów oraz chętnych do dołączenia do klas 2–8 oraz I‑IV gimnazjalnych na Dzień Otwartych Drzwi, który rozpocznie się 9 marca (środa) 2022 r. o godz. 18.00 na platformie Teams.

Aby otrzymać zaproszenie na wydarzenie prosimy o przesłanie na adres mailowy szkoły rastine@konarskio.vilnius.lm.lt imienia i nazwiska jednego z rodziców oraz adres skrzynki pocztowej, na który wyślemy instrukcję dołączenia oraz dzień przed wydarzeniem zaproszenie.
 
Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie oferuje:
 
·        Ukierunkowanie innowacyjnej przedsiębiorczości;
·        Akademię „Office 365”;
·        Klub Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej;
·        zajęcia w ramach programu Kulczyk Foundation „Wiem. Czuję... Pomagam!”
·        współudział w zarządzaniu finansami szkoły poprzez uczestnictwo w budżecie partycypacyjnym gimnazjum;
·        wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną;
·        wysoki poziom nauczania (zwycięstwa w miejskich, republikańskich oraz międzynarodowych olimpiadach i konkursach);
·        różnorodne, interesujące zajęcia pozalekcyjne:
                * zespół ludowy „Świtezianka”;  
                * zajęcia teatralne;
                * szkolenia z chemii eksperymentalnej, języka angielskiego, warsztaty robótek ręcznych;
                * zajęcia informatyczne dla klas początkowych w ramach krajowych projektów;
                * zajęcia sportowe: siatkówka, koszykówka, piłka nożna, tenis stołowy, gry rozwijające;  
                * tańce współczesne, szachy, zajęcia na basenie;
·        świetlicę dla klas początkowych do godz. 18.00;
·        udział w projektach (w tym w międzynarodowych);
·        atrakcyjne wycieczki edukacyjne;
·        wszystkie pracownie wyposażone w sprzęt multimedialny;
·        nowoczesne laboratorium przyrodnicze;
·        laboratorium technologiczne FabLab;
·        fachową pomoc logopedy, pedagoga, spec. pedagoga, psychologa i pielęgniarki;
·        indywidualne podejście do każdego ucznia;
·        rodzinną, przyjazną atmosferę;
·        dogodny dojazd do szkoły;
 
 
Więcej informacji na stronie internetowej szkoły
 
Kontakty:
Statybininkų g. 5, LT-03200 Wilno.  
tel. +370 5 213 05 18
rastine@konarskio.vilnius.lm.lt
 
 
smart foreash
This site uses cookies. They can identify logged-in users, collect statistics, and help improve browsing experience for each visitor individually.
Learn more about our Privacy Policy
Agree Clear the cookies and exit