ul. Statybininkų 5, 03200 Wilno
tel. +370 5 213 05 18
e-mail rastine@konarskio.vilnius.lm.lt

Życzenia Prezesa Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie Macierz Szkolna”

 

Drodzy Uczniowie!

Szanowni Nauczyciele i Rodzice!
 
Nowy rok szkolny to nowe nadzieje, oczekiwania, plany.
Wszyscy cieszymy się z powrotu do stacjonarnych zajęć, gdyż po doświadczeniach związanych ze zdalnym nauczaniem zdajemy sprawę, jak ważny jest bezpośredni kontakt uczeń – nauczyciel.
Wierzymy, że wykorzystacie czas spędzony w szkole w pełni na zgłębianie nowych wiadomości, rozwijanie swoich umiejętności i kształtowanie charakteru. Szkoła to wielka przygoda pozwalająca zrozumieć świat i siebie samych.
Życzymy wielu cennych doświadczeń, które na długo pozostaną w Waszej pamięci. Dużo zdrowia, radości serca oraz opieki Opatrzności, by rok szkolny 2021/2022 stał się bezpiecznym powrotem do normalności.
 
Józef Kwiatkowski
Prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie
Macierz Szkolna”
 
smart foreash
This site uses cookies. They can identify logged-in users, collect statistics, and help improve browsing experience for each visitor individually.
Learn more about our Privacy Policy
Agree Clear the cookies and exit