ul. Statybininkų 5, 03200 Wilno
tel. +370 5 213 05 18
e-mail rastine@konarskio.vilnius.lm.lt

Życzenia

 

 Szanowni Państwo

 
zbliża się jedno z najstarszych i najważniejszych Świąt Chrześcijańskich, do którego przygotowujemy się cały rok. Zmartwychwstanie Pańskie jest bowiem fundamentem i istotą wiary chrześcijańskiej. Jest to okres pełen radosnych motywów, podczas którego pozdrawiamy się nawzajem słowami: „Chrystus zmartwychwstał!", doświadczamy wytchnienia i dzielimy się radością wspólnego bycia.
Prymas Tysiąclecia Kardynał Stefan Wyszyński, który Uchwałą Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polski został patronem 2021 roku, w książce „Miłość na co dzień" napisał: „Chrystus po Zmartwychwstaniu zapłacił ludziom detaliczną dobrocią, serdecznością, bliskością i radością za zniewagi doznane przed śmiercią. Jakże On jest wielkoduszny i wspaniałomyślny! (...) Taka jest właśnie miłość, taka jest prawdziwa przyjaźń! Z lekcji danej nam przez Chrystusa Zmartwychwstałego możemy się nauczyć stylu postępowania z naszym otoczeniem."
Przyłączając się do tych pięknych słów pragnę życzyć Państwu, aby te Święta przyniosły nadzieję, umocnienie, wiarę i miłość. Napełniły Nas wszystkich pokojem, dały siłę w pokonywaniu trudności i pozwoliły z ufnością patrzeć w lepsze jutro.
 
Z szacunkiem i życzliwością
Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska"
Dariusz Piotr Bonisławski
Warszawa, 29 marca 2021 roku
 
smart foreash
This site uses cookies. They can identify logged-in users, collect statistics, and help improve browsing experience for each visitor individually.
Learn more about our Privacy Policy
Agree Clear the cookies and exit