ul. Statybininkų 5, 03200 Wilno
tel. +370 5 213 05 18
e-mail rastine@konarskio.vilnius.lm.lt

Spotkanie z przedstawicielką PIP

 
8 stycznia w klasie Ia odbyła się nietypowa godzina wychowawcza. Zaproszonym gościem była pani Mantė Ajauskienė starszy specjalista z Państwowej Inspekcji Pracy. 
Uczniowie dowiedzieli się o czym trzeba pamiętać szukając pierwszej pracy, chcąc zarobić latem lub po lekcjach. Pani Mantė wytłumaczyła ile i kiedy może pracować młodzież do 18 roku życia, jak nie paść ofiarą nielegalnego zatrudnienia i nie być wykorzystanym przez nieuczciwego pracodawcę. 
Program jest realizowany przez Państwową Inspekcję Pracy we współpracy z zainteresowanymi szkołami. Celem programu jest popularyzacja wśród młodzieży zagadnień związanych z przestrzeganiem prawa pracy, zwłaszcza problematyki zawierania umów o pracę, w tym cywilnoprawnych, podejmowania pracy sezonowej i wakacyjnej oraz problematyki legalności zatrudnienia.
 
smart foreash
This site uses cookies. They can identify logged-in users, collect statistics, and help improve browsing experience for each visitor individually.
Learn more about our Privacy Policy
Agree Clear the cookies and exit