ul. Statybininkų 5, 03200 Wilno
tel. +370 5 213 05 18
e-mail rastine@konarskio.vilnius.lm.lt

Wyniki konkursu fotograficznego "Dumni z Polski"

 

 W dniach 11-13 listopada na kanale „Konkurs „Dumni z Polski““ odbył się konkurs fotograficzny.

Serdecznie dziękuję wszystkim, uczestnikom konkursu „Dumni z Polski“, wszystkie prace były pełne patriotyzmy, dlatego każdy uczestnik otrzymał dyplom oraz drobny upominek. Komisja zaś wyróżniła kilka prac konkursowych. Laureatami konkursu zostali (w kolejności alfabetycznej):
 
Aida Erkoyuncu 4a
Daniel Kondratowicz Ia
Paweł Kopacz 1a
Patryk Miłoszewicz 3a
Uljana Połujańska 3a
Urszula Skórko – 3b
Beata Szynkowska 2a
 
 
smart foreash
This site uses cookies. They can identify logged-in users, collect statistics, and help improve browsing experience for each visitor individually.
Learn more about our Privacy Policy
Agree Clear the cookies and exit