ul. Statybininkų 5, 03200 Wilno
tel. +370 5 213 05 18
e-mail rastine@konarskio.vilnius.lm.lt

2% podatku od dochodów osobistych

 
Szanowni Państwo,
 
serdecznie dziękujemy za nieustające wsparcie szkoły, w wysokości 2% podatku od dochodów osobistych. Dzięki tej pomocy szkoła stale się unowocześnia. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za przekazanie 2% kwoty podatku dochodowego i w tym roku.
Osoby chętne mogą pobrać i wypełnić formularz FR0512 ze strony urzędu skarbowego (http://www.vmi.lt/cms/formos), albo już częściowo wypełniony z naszej strony. Formularz do pobrania.
 
Dane wymagane do wypełnienia formularza:
Pole 1 - kod osobisty;
Pole 2 - numer telefonu;
Pole 3V - imię;
Pole 3P - nazwisko;
Pole 4 - adres;
Pole 5 - wpisać "2016";
Pole 6S - zaznaczyć "v";
Pole E1 - wpisać "2";
Pole E2 - wpisać "193193085";
Pole E4 - wpisać "2,00" lub inną nie większą liczbę, czyli procent, jaki Państwo chcą przyznać szkole;
Pole E5 - napisać okres rozliczeniowy, do którego Państwo chcą dać szkole wsparcie (maksymalnie na pięć lat), w wypadku przekazania tylko za ubiegły rok należy wpisać "2016, bądź zostawić puste pole.
 
Wypełniony wniosek można:
·         dostarczyć do Urzędu Skarbowego (adres - Państwowa Inspekcja Podatkowa Okręgu Wileńskiego, Ulonų G 2, LT-01509 Wilno)
·         wysłać listem pod adres: Neravų g. 8, LT-66257 Druskininkai
·         do dnia 26 kwietnia przynieść do szkolnego sekretariatu
 
Jeśli Państwo korzystają z bankowości internetowej, można wypełnić i wysłać 2% formularz zgłoszeniowy FR0512 ver. 03 do 1 maja poprzez internet na stronie internetowej Urzędu Skarbowego.
 
Chętni mogą również wesprzeć fundację szkoły dokonując przelewu na jej konto.
 Rekwizyty fundacji:
 
VILNIAUS SIMONO KONARSKIO MOKYKLOS LABDAROS IR PARAMOS FONDAS,
kod 193193085,
numer konta LT295016000014001079, Vilniaus regiono kredito unija
 
adres: Statybininkų 5, LT – 03200 Vilnius,
telefon: (8 5) 213 05 18; faks: (8 5) 213 05 18
e-mail: rastine@konarskio.vilnius.lm.lt
 
 
smart foreash
This site uses cookies. They can identify logged-in users, collect statistics, and help improve browsing experience for each visitor individually.
Learn more about our Privacy Policy
Agree Clear the cookies and exit