ul. Statybininkų 5, 03200 Wilno
tel. +370 5 213 05 18
e-mail rastine@konarskio.vilnius.lm.lt

Rocznica nadania szkole imienia

 

   16 czerwca 1993 roku Rada Miasta Wilna decyzją nr 51 nadała Szkole Średniej nr 29 imię patrona Szymona Konarskiego.

 
smart foreash
This site uses cookies. They can identify logged-in users, collect statistics, and help improve browsing experience for each visitor individually.
Learn more about our Privacy Policy
Agree Clear the cookies and exit