ul. Statybininkų 5, 03200 Wilno
tel. +370 5 213 05 18
e-mail rastine@konarskio.vilnius.lm.lt

W sprawie projektu „Gyvenimo menas“

 

 Szanowni Państwo,

 
jeżeli ktoś posiada wiarygodną informację w sprawie negatywnych skutków wykładów organizacji „Gyvenimo menas“ w ramach projektu „Vaikų ir paauglių įtraukimas į sveiką ir aktyvų gyvenimo būdą” w innych szkołach proszę o udostępnienie tej wiedzy szkole.
 
Trochę informacji o projekcie:
 
Jesienią 2018 roku szkoła podpisała umowę z organizacją „Gyvenimo menas”, która otrzymała finansowanie z ESFA, grant przyznało Ministerstwo Zdrowia Litwy. Szkoła jest zobligowana do realizacji projektów prewencyjnych. Fundacja działała na Litwie od dawna,  zrealizowała sporo podobnych projektów i najważniejsze (pozwolę powtórzyć) projekt był finansowany przez Ministerstwo Zdrowia.
 
Oficjalna informacja o projekcie:
 
Baltijos „Gyvenimo meno“ labdaros ir paramos fondas ėmėsi iniciatyvos pateikti paraišką LR SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS finansuojamam projektui „Vaikų ir paauglių įtraukimas į sveiką ir aktyvų gyvenimo būdą” pagal priemonę „Bendradarbiavimo skatinimas sveikatos netolygumų mažinimo srityje”. Numatomo projekto metu siūloma mokyklose pravesti Art Excel (8-13 metų vaikams) ir Yes (14-18 metų paaugliams) programas. Šios programos sėkmingai gyvuoja jau daugiau nei 20 metų ir yra vykdomos daugiau nei 150 pasaulio šalių.
Programa ART EXCEL 8-13 metų vaikams. ART EXCEL (all round training in excelence – visapusiškas tobulėjimas) suteikia vaikams žinių ir praktinių įgūdžių, padedančių suvaldyti neigiamas emocijas, susidoroti su stresu, šalinti psichinę įtampą ir fizinį nuovargį bei atverti ir įtvirtinti žmogiškąsias vertybes savyje ir supančioje aplinkoje.
Programa YES 14-18 metų paaugliams. YES (youth empowerment seminar – jaunimo stiprinimo seminaras) suteikia jaunimui žinių ir praktinių įgūdžių, padedančių suvaldyti neigiamas emocijas, susidoroti su stresu, šalinti psichinę įtampą ir fizinį nuovargį, pagerinti bendravimo, komandinio darbo įgūdžius, ugdyti lyderio savybes, auginti sąmoningumą ir atsakomybės jausmą.
 
 
                      Dziękuję wszystkim, których celem było przestrzec szkołę przed ewentualnymi konsekwencjami. Szkoda, że część osób nie znając sytuacji zaczęła publicznie siać panikę i zamieszanie.
 
                      W roku szkolnym 2019-2020 gimnazjum nie planowało zajęć w ramach tego projektu. W przyszłości jeżeli informacje okażą się prawdziwe, gimnazjum nie będzie brało udziału w projektach wyżej wymienionej fundacji.
 
 
„Nie oddawajcie złem za zło ani obelgą za obelgę, lecz przeciwnie, błogosławcie, gdyż na to powołani zostaliście, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. Bo kto chce być zadowolony z życia i oglądać dni dobre, ten niech powstrzyma język swój od złego, a wargi swoje od mowy zdradliwej.” 1 P 3,10.11.
 
smart foreash
This site uses cookies. They can identify logged-in users, collect statistics, and help improve browsing experience for each visitor individually.
Learn more about our Privacy Policy
Agree Clear the cookies and exit