ul. Statybininkų 5, 03200 Wilno
tel. +370 5 213 05 18
e-mail rastine@konarskio.vilnius.lm.lt

31 stycznia odbył się XX Wieczór Dobroczynny Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie.

 

 31 stycznia odbył się XX Wieczór Dobroczynny Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie.

 
W imieniu Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do organizowania jubileuszowego Wieczoru Dobroczynnego naszej szkoły oraz tym, którzy przyszli na Bal i dobrze się bawili.
 
Mówię serdeczne DZIĘKUJĘ.
 
Kierownictwu Domu Kultury Polskiej– za wsparcie Wieczoru Dobroczynnego Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie.
 
Polskiemu Studiu Teatralnemu w Wilnie – Teatr Studio– za nieodpłatne wystawienie przedstawienia podczas Wieczoru Dobroczynnego Szkoły imienia Szymona Konarskiego w Wilnie.
 
Komitetu organizacyjnemu Wieczoru za bezinteresowną pomoc, poświęcenie czasu i energii, za to, że impreza udała się na medal oraz udało się kolejny raz uzbierać rekordową sumę.
Katarzynie Mikielewicz oraz Witoldowi Rudziańcowi za prowadzenie imprezy;
Alinie Szturze oraz Krystynie Simonowicz za czuwanie nad finansami oraz logistykę;
Danucie Grablewskiej oraz Stanisławowi Szpakowskiemu za układanie i czuwanie nad menu;
Dariuszowi Żybortowi oraz Krzysztofowi Możejko za prowadzenie aukcji;
Janowi Baniukiewiczowi za wszystkie wydruki;
Waldemarowi Szejbakowi za wniesienie nowych pomysłów;
 
Andrzejowi Wołkanowskiemu za oprawę muzyczną imprezy oraz piękny śpiew;
Bożenie Sokolińskiej za piękny śpiew;
Romualdowi Szturze za transport oraz zakupy;
Wszystkim fundatorom – za ufundowanie przedmiotów na loterię oraz aukcję podczas Wieczoru Dobroczynnego Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie.

 

 
smart foreash
This site uses cookies. They can identify logged-in users, collect statistics, and help improve browsing experience for each visitor individually.
Learn more about our Privacy Policy
Agree Clear the cookies and exit