ul. Statybininkų 5, 03200 Wilno
tel. +370 5 213 05 18
e-mail rastine@konarskio.vilnius.lm.lt

Spotkania ze społecznością gimnazjum

 

 16 października w gimnazjum gościliśmy Prezesa Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie "Macierz Szkolna" Józefa Kwiatkowskiego oraz doradcę Ministra Oświaty, Nauki i Sportu doktor Barbarę Stankiewicz. Goście spotkali się z uczniami, nauczycielami oraz administracją gimnazjum. Podczas spotkań były poruszone tematy związane z możliwością polepszenia sytuacji placówek oświatowych z polskim językiem wykładowym. 

 
smart foreash
This site uses cookies. They can identify logged-in users, collect statistics, and help improve browsing experience for each visitor individually.
Learn more about our Privacy Policy
Agree Clear the cookies and exit