ul. Statybininkų 5, 03200 Wilno
tel. +370 5 213 05 18
e-mail rastine@konarskio.vilnius.lm.lt

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZEGO CZYTELNIKA ROKU 2019/2020

 

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZEGO CZYTELNIKA ROKU 2019/2020

 
Cele konkursu:
Promocja czytelnictwa;
Utrwalanie nawyku obcowania z książką;
Podnoszenie kultury czytelniczej uczniów;
Zachęcenie do czytania książek spoza kanonu lektur obowiązkowy;
Kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem i przekazywania zapamiętanych wiadomości;
 
Zasady konkursu:
Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów naszej szkoły
Czas trwania konkursu - cały rok szkolny 2019/2020
 
Ocenie konkursowej podlega aktywność i kultura czytelnicza uczniów, której wyrazem jest:
liczba wypożyczonych książek,
terminowość oddawania książek przez czytelnika,dbałość czytelnika o wypożyczone książki,
kultura zachowania ucznia na terenie biblioteki.
 
          Kategorie czytelników:
I kategoria czytelnicy  do lat 7
II kategoria czytelnicy w wieku 8-10 lat
III kategoria czytelnicy w wieku 11-13 lat
IV kategoria czytelnicy w wieku 14-17 lat
 
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 22.05.2020r.
Zwycięzca konkursu otrzymuje nagrodę oraz dyplom.
Rozdanie nagród laureatom konkursu, odbędzie się w dniu zakończenia roku szkolnego.
 
Zostań najlepszym czytelnikiem w naszej szkole i zdobądź nagrodę.
Zachęcamy do czytania!
 
 
smart foreash
This site uses cookies. They can identify logged-in users, collect statistics, and help improve browsing experience for each visitor individually.
Learn more about our Privacy Policy
Agree Clear the cookies and exit