ul. Statybininkų 5, 03200 Wilno
tel. +370 5 213 05 18
e-mail rastine@konarskio.vilnius.lm.lt

40-lecie „Świtezianki”

 

 Szkoła im. Szymona Konarskiego

w Wilnie

zaprasza na koncert pod tytułem
„Od chałupy do reduty, czyli zaloty wielkomiejskie”  
poświęcony 40-leciu działalności
Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca „Świtezianka”,
który odbędzie się 24 października 2018 r. o godz. 18:00
w sali Domu Kultury Polskiej w Wilnie przy ul. Nowogródzkiej 76.
 
smart foreash
This site uses cookies. They can identify logged-in users, collect statistics, and help improve browsing experience for each visitor individually.
Learn more about our Privacy Policy
Agree Clear the cookies and exit