ul. Statybininkų 5, 03200 Wilno
tel. +370 5 213 05 18
e-mail rastine@konarskio.vilnius.lm.lt

Historia szkoły

 
Dzieje szkoły
 
Na wzgórzu, przy ul. Statybininkų 5 stał szary budynek. Tu mieściła się Szkoła Średnia nr 21, która działała od roku 1955. Była to szkoła z litewskim językiem nauczania, w której był zaledwie pion polskiej szkoły podstawowej. Funkcję dyrektora tej placówki pełnił Petras Jankauskas. W szkole liczącej 1700 uczniów pracował zgrany zespół wspaniałych nauczycieli, wyróżniający się lojalnością i przyjaznym nastawieniem do uczniów. Dyrektor P. Jankauskas uczył historii w klasach polskich, wicedyrektor J. Jazukevicius wykładał fizykę, A. Wiszniewska uczyła biologii. Wspaniałą polonistką była O. Gobryk, z panią A. Bazienė uczniowie poznawali zawiłości jęz. litewskiego. Matematyki uczyły S. Żabińska i A. Markšienė. W klasach początkowych pracowali J. Razukas, A. Razukienė, L. Bernatavičienė, J. Ilcewicz.
W roku 1960 do pracy w polskich klasach przyszli nowi nauczyciele: polonistka T. Sokołowska, nauczycielka historii M. T. Arońska, nauczycielka biologii T. Januszewska, matematyk I. Robaczewska, nauczycielka jęz. rosyjskiego R. Wasilewska. Szkoła rosła, zjawiły się w niej klasy z rosyjskim językiem nauczania. W klasach początkowych pracowały tu Z. Mieszczierikowa, Z. Kowalenko, W. Ryżkowa, R. Stupina, E. Bielska.
W styczniu roku 1964 Szkołę Średnią nr 21 podzielono na dwie samodzielne placówki oświatowe. Klasy litewskie zostały w budynku przy ul. Statybininkų, a polski i rosyjski pion przeniesiono na nowy adres przy ul. Konarskiego 37 (obecnie znajduje się tam Szkoła Sztuk Pięknych) jako nowa, polsko-rosyjska Szkoła Średnia nr 29, dyrektorem której została Katarzyna Palionienė. Do kadry pedagogicznej dołączają nowi pedagodzy: K. Visockienė (jęz.angielski), J. Magaramienė (jęz. niemiecki), I. Sławińska (matematyka). Do pracy w klasach początkowych przyszły D. Wilimienė, A. Łuksza, W. Bielewicz. E. Jankiełajć – od robótek ręcznych, fizykę wykładała M. Szejnicka, chemię – W. Biedulska, jęz. polski – A. Gulbinowicz, geografii i muzyki uczyła Cz. Totolis, a jęz. litewskiego O. Kiecorienė. Po kilku latach dla szkoły litewskiej wybudowano nowy gmach przy ul. Skroblų, co umożliwiło Szkole Średniej nr 29 wrócić do budynku przy ul. Statybininkų 5 i pracować w dwóch językach nauczania – polskim i rosyjskim. Do chwili obecnej adres naszej szkoły już się nie zmieniał.
Mijały lata, na zmianę starej kadrze przyszła nowa, powracali absolwenci. Od 1980 roku funkcję dyrektora pełnił Henryk Bukowski, od 1994 szkołą kieruje Teresa Michajłowicz. W roku 1992 zaprzestano kompletowania klas w języku rosyjskim i już od roku 2001 nauczanie odbywa się wyłącznie w języku polskim.
Wielkim wydarzeniem dla społeczności naszej szkoły było nadanie imienia Szymona Konarskiego. Miało to miejsce 16 czerwca 1993 roku. Z tej właśnie okazji zaczęto organizować uroczystości na cześć patrona. Szczególnie uroczysta akademia odbyła się w dniach 1–2 marca 1996 roku, kiedy to szkole został wręczony sztandar. Jego fundatorami byli wrocławianie pochodzący z Wilna, sztandar został wykonany przez siostry zakonne, frędzle sprowadzono z Francji, fragment uzupełniła wileńska pracownia „Dailė”. Uroczysta akademia odbyła się 2 marca w auli szkoły. Swoją obecnością święto uhonorowali dostojni goście: ambasador RP na Litwie prof. J. Widacki, prezes TPGiW z Wrocławia R. Filipowicz.
Na pierwszym piętrze szkoły w tym dniu dokonano aktu odsłonięcia popiersia Szymona Konarskiego (rzeźbę wykonał student V roku Wyższej Szkoły Państwowej Sztuk Pięknych we Wrocławiu J. Kulik).
Kolejnym ważnym krokiem w dziejach szkoły było otwarcie sali muzealnej. Miało to miejsce 26 marca 2010 roku, bo właśnie w tym miesiącu przypada rocznica urodzin patrona szkoły. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali poseł na Sejm Republiki Litewskiej Jarosław Narkiewicz, Dyrektor Domu Kultury Polskiej w Wilnie Artur Ludkowski oraz wieloletni chórmistrz zespołu „Świtezianka”, żołnierz AK Władysław Korkuć oraz pani dyrektor Teresa Michajłowicz. To muzeum jest przede wszystkim miejscem pamięci o naszym patronie Szymonie Konarskim. Zgromadzono tu również dowody rozległej działalności szkolnej. Jedna część muzeum obejmuje pamiątki o działalności zespołu „Świtezianka”: folderki, nagrody, ręcznie wykonane elementy strojów ludowych. Obok gablota zawiera kolejne dowody życia artystycznego w szkole – to nagrody zdobyte przez zespół teatralny „Szkic”. Oddzielne miejsce zajmują puchary wywalczone przez naszych uczniów w zawodach sportowych. Kolejny element wystawy stanowią pamiątki z wyjazdów, prezenty zaprzyjaźnionych szkół.
Szkoła idzie w nogę z czasem: od 2001 roku wprowadzono profilowane nauczanie. Sale lekcyjne są wciąż modernizowane, obecnie każda jest wyposażona w komputer, rzutnik, w kilku z nich zamontowano tablice interaktywne. Dysponujemy dwiema pracowniami informatycznymi. Staramy się połączyć w sobie nowoczesność z tradycją. Pragniemy, by każdy nasz uczeń czuł przyjazną i bezpieczną atmosferę panującą w szkole.
Z okazji obchodów jubileuszowych Rada Pedagogiczna podjęła decyzję o odznaczeniu uczniów, którzy rozsławiają imię szkoły. Wpisem do Złotej Księgi zostali uhonorowani i nagrodzeni medalem „Za aktywny udział w życiu Szkoły” następujący uczniowie:
1.         Agata Masłowska, 1a
2.         Kinga Magdalena Żybort, 2a
3.         Mateusz Władysław Litwinowicz, 3b
4.         Emilia Kuncewicz, 3b
5.         Patrycja Dorota Łuksza, 4b
6.         Reta Samonczyk, 5a
7.         Aneta Jaglińska, 6a
8.         Urszula Żybort, 6a
9.         Justyna Turuta, 7a
10.       Karina Dzisiewicz, 7b
11.       Edwin Parafinowicz, 8a
12.       Kamila Turuta, 8a
13.       Joanna Ozorowska, 8a
14.       Ewelina Błudnicka, 9a
15.       Ernest Kolenda, 9a
16.       Tomasz Grablewski, 10a
17.       Marek Jodko, 10a
18.       Patryk Lisowski, 10a
19.       Paweł Nowicki, 10a
20.       Gabriela Szejbak, 10a
21.       Dorota Michajłowska, 10b
22.       Aneta Szytel, 10b
23.       Dominika Tomaszewicz, 10b
24.       Dariusz Bielski, 11a
25.       Karolina Fedorowicz, 11a
26.       Karolina Kisiel, 11a
27.       Apolinary Klonowski, 11a
28.       Artur Ostrowski, 11a
29.       Dariusz Rudzianiec, 11a
30.       Ernest Szabłowiński, 11a
31.       Rafał Radosław Suchocki, 11a
32.       Krzysztof Szejbak, 11a
33.       Konrad Kutysz, 11a
34.       Witalij Kotow, 11a
35.       Edgar Nazarow, 11b
36.       Dariusz Koleśnik, 11b
37.       Tomasz Basłyk, 12a
38.       Ewelina Knutowicz, 12a
39.       Rafał Pacyno, 12a
40.       Wiktoria Priszczepionokaitie, 12a
41.       Justyna Tomaszewicz, 12a
42.       Loreta Stankiewicz, 12b
Pragnąc wyrazić serdeczną wdzięczność osobom, firmom oraz organizacjom za bezinteresowną pracę na rzecz szkoły, Rada Pedagogiczna ustanowiła szczególne odznaczenie „Przyjaciel Szkoły”. Wpisem do Złotej Księgi zostali uhonorowani i nagrodzeni tytułem oraz statuetką „Przyjaciel Szkoły” następujące osoby oraz instytucje:
1.         Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie
2.         Michał Mackiewicz – poseł na Sejm Republiki Litewskiej, Prezes Związku Polaków na Litwie
3.         Edyta Tamošiūnaitė – zastępca ministra Oświaty i Nauki Republiki Litewskiej
4.         Czesław Okińczyc – Sygnatariusz Aktu Niepodległości Litwy, Prezes radia „Znad Wilii”
5.         Paweł Olechnowicz – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Grupy LOTOS SA
6.         Grupa LOTOS SA
7.         Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”
8.         Artur Ludkowski – Radny Samorządu miasta Wilna, Dyrektor Domu Kultury Polskiej
9.         Władysław Korkuć – kombatant Wileńskiego Okręgu AK, założyciel Szkolnego Zespołu Pieśni i Tańca „Świtezianka”
10.       Alicja Szejbak – wieloletni prezes Komitetu Rodzicielskiego szkoły
11.       Romuald Butkiewicz – wieloletni prezes Komitetu Rodzicielskiego szkoły
12.       Łucja Szejbak – członek Komitetu Rodzicielskiego szkoły
13.       Mirosław Szejbak – Prezes Komitetu Rodzicielskiego szkoły
14.       Edyta Maksymowicz – członek Komitetu Rodzicielskiego szkoły, dziennikarka Telewizji Polskiej na Litwie
15.       Danuta Grablewska – wieloletni członek Komitetu Rodzicielskiego szkoły
16.       Józef Wiszniewski – wieloletni członek Komitetu Rodzicielskiego szkoły
17.       Janina Gieczewska – Prezes Polskiej Sekcji Wileńskiej Wspólnoty Więźniów Politycznych, wieloletni członek Komitetu Rodzicielskiego szkoły

 18.       Maria Maculewicz – wieloletni prezes Komitetu Rodzicielskiego Zespołu „Świtezianka”

 

 
smart foreash
This site uses cookies. They can identify logged-in users, collect statistics, and help improve browsing experience for each visitor individually.
Learn more about our Privacy Policy
Agree Clear the cookies and exit