ul. Statybininkų 5, 03200 Wilno
tel. +370 5 213 05 18
e-mail rastine@konarskio.vilnius.lm.lt

Rekrutacja do szkoły

 
Przekształcać zdolności w umiejętności
jest celem naszego wychowania
J. W. Goethe
 
Szkoła im. Szymona Konarskiego w Wilnie
zaprasza dzieci do grupy przygotowawczej (zerówki)
oraz klas 1 - 12 (III gimnazjalnej) na rok szkolny 2018/2019
 
Szkoła im. Szymona Konarskiego w Wilnie oferuje:
•                Ukierunkowanie innowacyjnej przedsiębiorczości;
•                Akademię „Office 365”;
•                Zajęcia w Dziecięcym Uniwersytecie „Alfa”;
•                Klub mediacji szkolnej i rówieśniczej;
•                Zajęcia w ramach programu Kulczyk Foundation „Wiem. Czuję... Pomagam!”
•                Wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną;
•                Wysoki poziom nauczania (zwycięstwa w miejskich, republikańskich oraz międzynarodowych olimpiadach i konkursach);
•                Różnorodne, interesujące zajęcia pozalekcyjne:
  • Zespół ludowy „Świtezianka”;
  • Teatr „Szkic”;
  • Szkolenia z chemii eksperymentalnej, języka angielskiego, warsztaty robótek ręcznych;
  • Zajęcia sportowe: siatkówka, koszykówka, piłka nożna, tenis stołowy, gry rozwijające;
  • Szachy, arytmetykę mentalną z wykorzystaniem liczydła Abacus (dodatkowo płatne);
  • Zajęcia na basenie (dodatkowo płatne);
•                Świetlicę dla klas początkowych do godz. 17.00;
•                Obozy rekreacyjne uczniom klas początkowych podczas wakacji;
•                Udział w projektach (w tym w międzynarodowych);
•                Atrakcyjne wycieczki edukacyjne;
•                Wszystkie pracownie wyposażone w sprzęt multimedialny;
•                Fachową pomoc logopedy, pedagoga socjalnego, psychologa i pielęgniarki;
•                Indywidualne podejście do każdego ucznia;
•                Rodzinną, przyjazną atmosferę;
•                Dogodny dojazd do szkoły;
 
Od 24 lutego (godz. 10.00 – 12.00) będzie działała sobotnia szkółka przygotowawcza „Wesoła Karuzela”, w której zajęcia prowadzą nauczycelki przyszłych klas pierwszych.
 
Zasady rekrutacji:
 
   
 
Do klasy 1-ej uczęszczają uczniowie w zasadzie od siódmego, ale nie wcześniej niż od szóstego roku życia.
Na wniosek rodziców naukę w Szkole może rozpocząć dziecko, które przed 1 września kończy sześć lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej.
 
 
 
Rodzice (prawni opiekunowie) są proszeni o dostarczenie do sekretariatu szkoły dodatkowych dokumentów:
1. podanie o przyjęcie ucznia do szkoły
             wzór podania do klasy 1
             wzór podania do klasy 5
             wzór podania do klasy 2-4 i 6-10
2. ogólne informacje o uczniu
             wzór karty
3. zaświadczenie o zdrowiu dziecka
4. kopię świadectwa urodzenia
 
Adres szkoły: ul. Statybininkų 5, tel.: (8 5) 213 05 18;
 
Serdecznie zapraszamy!
 

 

 
smart foreash