ul. Statybininkų 5, 03200 Wilno
tel. +370 5 213 05 18
e-mail rastine@konarskio.vilnius.lm.lt

Muzyka, śpiew, tańce

 

 

   Świtezianka

    Muzyka, śpiew, tańce – to w sumie jedna z wielkich potrzeb duchowych człowieka. Aby stało się jej zadość, w szkole powołano dziecięcy zespół folklorystyczny „Świtezianka".
 
     Początki „Świtezianki" sięgają roku 1976, chociaż myśl o założeniu zespołu zrodziła się jeszcze wcześniej, kiedy to nauczyciele, prawdziwi entuzjaści wychowania młodzieży przez sztukę, organizowali poranki z dziećmi, przedstawienia dla rodziców. Dzięki zabiegom dyrekcji, co aktywniejszych nauczycieli i komitetu rodzicielskiego szkoły wkrótce znaleźli się kierownicy, którzy poprowadzili taki zespół. Byli to: Władysław Korkuć – entuzjasta sztuki ludowej, kierownik chóru, Krystyna Bogdanowicz, która do dnia dzisiejszego sprawuje pieczę nad tancerzami. W obecnej chwili pomagają jej: Teresa Andruszkiewicz i Ilona Dacewicz. Kapelą kieruje Margaryta Krzyżewska, a jednocześnie z Anną Michałowską opiekuje się chórem. Artystów – uczniów zaś do dziś „ubiera” E. Jankiełajć oraz rodzice.
   
     W swym programie artystycznym „Świtezianka" prezentuje zarówno folklor ogólnopolski, jak też wileński i litewski oraz obrazki obrzędowe: „Zapusty", „Kogutki wielkanocne". Zespół w czasie swej działalności koncertował ponad 500 razy w Wilnie, na Wileńszczyźnie, w Rosji, na Białorusi, na Ukrainie, w Łotwie i, oczywiście, w Polsce.
    Setki dzieci nabierały ogłady scenicznej w szkolnym zespole. Część z nich kontynuuje przygodę z folklorem w „Wilii” i innych zespołach, część podejmuje pracę w dziedzinie artystycznej. Ziarenka miłości do folkloru zasiane przed 30 laty dają swoje plony do dziś: szeregi obecnego zespołu zasilają w większości dzieci byłych członków „Świtezianki”.

Łapanie tęczy
 
  Czym jest taniec? Układem ruchów ciała i gestów wykonywanych w takt dźwięków muzyki.
  Jak powstaje? Rodzi się z uczuć, myśli, pragnień, nadziei i najskrytszych marzeń.
  Czym jest taniec ludowy? Czarem, duszą, natchnieniem, radością, energią i ogromną odpowiedzialnością...
  Dzisiaj my, obecni uczniowie Szkoły Średniej im. Szymona Konarskiego, jesteśmy odpowiedzialni za to, by rodowód „świtezianki” sięgający praktycznie roku 1976 nie skończył się z powodu naszej obojętności do tradycji, historii i kultury polskiej. Niezmiernie się cieszymy, że nasza grupa taneczna jest nadal pod czułą opieką niestrudzonej pani Krystyny Bogdanowicz, cieszymy się, że mamy nowego choreografa panią Teresę Andruszkiewicz. W zespole tanecznym „świtezianka” poznaliśmy radość wspólnego działania, wartość przyjaźni, gorycz rozczarowania. To wszystko było i zostało
  Jednak czas najwyższy powiedzieć o działalności zespołu w tym roku szkolnym.
  16 grudnia 2006 roku braliśmy udział w projekcie edukacyjnym „Draugystės vakaronė” organizowanym przez Wiłkawiszską Szkołę średnią. W imieniu całego zespołu chcielibyśmy serdecznie podziękować pani Teresie Andruszkiewicz za udział w tym projekcie, ciekawą podróż, nowe pomysły, nowe wrażenia.
  20 stycznia 2007 roku gościł nas Dom Kultury Polskiej podczas imprezy „Folklor Narodów Słowiańskich”, gdzie pod ogromne brawa całej sali tańczyliśmy kujawiaka i krakowiaka.
  10 lutego 2007 roku byliśmy uczestnikami Międzynarodowego Festiwalu „Rusiška žiema 2007”.
  Co dalej? Zostaliśmy zaproszeni do udziału w X Międzynarodowych Spotkaniach Folklorystycznych „Z daleka i bliska” w Pocześnie (Polska), szykujemy się do Festiwalu „Kwiaty Polskie”, mamy nowe pomysły, nadzieje i wiarę w to, że pieśń ludową i taniec polski zachowa współczesna młodzież.

 

 

 

 
smart foreash
This site uses cookies. They can identify logged-in users, collect statistics, and help improve browsing experience for each visitor individually.
Learn more about our Privacy Policy
Agree Clear the cookies and exit