ul. Statybininkų 5, 03200 Wilno
tel. +370 5 213 05 18
e-mail rastine@konarskio.vilnius.lm.lt

Mediatorzy

 

Każda osoba znajdująca się w konflikcie szkolnym lub stojąca przed zagrożeniem konfliktu może uzyskać bezpłatnej konsultacji na temat mediacji, czy też przyszykowania się do konstruktywnej rozmowy opartej na obopólnych interesach stron.

Kierownik Centrum Mediacji

Jolanta Tupko Mazur
Kierownik Centrum Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej przy Szkole im. Szymona Konarskiego w Wilnie
 
Kontakt:
jolantatupko@gmail.com
tel. (+370) 614 49 510
 
Prawnik, od 2012 roku praktykujący mediator w sporach rodzinnych, cywilnych, gospodarczych, administracyjnych,  szkolnych (ukończyła przeszło 200 godzin szkoleń).
Mediator w pracowniczych sporach grupowych (Rozporządzenie Ministra Ubezpieczeń Społecznych į Pracy Republiki Litewskiej z dnia 25 października 2017 r. Nr.A1-544)
Mediator i arbiter w Wileńskim Sądzie Arbitrażu Handlowego.
Mediator w Międzynarodowym Centrum Mediacji z siedzibą w Warszawie.
Wykładowca na Kazimieras Simonavicius Uniwersytecie oraz na Wydziale Ekonomiczno -Informatycznym w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku.
   
   

 Uczniowie

 Nr.
Imię Nazwisko
klasa
Poczta el.
1.
Karina Dzisievič
11
karina.dzisievic@konarskio.lt
2.
Agnieška Rukovič
11
agnieska.rukovic@konarskio.lt
3.
Andžej Tumel
11
andzej.tumel@konarskio.lt
4.
Gintarė Dziminskaitė
10
gintare.dziminskaite@konarskio.lt
5.
Uršula Eva Žibort
10
ursula.eva.zibort@konarskio.lt
6.
Iveta Šareiko
9
iveta.sarejko@konarskio.lt
7.
Katrina Kolpak
9
katrina.kolpak@konarskio.lt
8.
Aneta Šibakovska
9
aneta.sibakovska@konarskio.lt
9.
Natalia Marianna Vejman
9
natalia.marianna.wejman@konarskio.lt
10.
Gabrielė Voitechovičiūtė
9
gabriele.voitechoviciute@konarskio.lt
11.
Gabriela Jolanta Mazur
8
gabriela.jolanta.mazur@konarskio.lt
12.
Kamila Joana Latvis
7
kamile.latvis@konarskio.lt
13.
Renata Anna Szejnicka
7
renata.szejnicka@konarskio.lt
14.
Alan Klimeniuk
7
alan.klimeniuk@konarskio.lt
15.
Fabia Matulianec
7
fabia.matulianec@konarskio.lt
16.
Karol Kulakovski
7
karol.kulakovski@konarskio.lt

 

 

 
smart foreash