ul. Statybininkų 5, 03200 Wilno
tel. +370 5 213 05 18
e-mail rastine@konarskio.vilnius.lm.lt

Mediatorzy

 

Każda osoba znajdująca się w konflikcie szkolnym lub stojąca przed zagrożeniem konfliktu może uzyskać bezpłatnej konsultacji na temat mediacji, czy też przyszykowania się do konstruktywnej rozmowy opartej na obopólnych interesach stron.

Kierownik Centrum Mediacji

Jolanta Tupko Mazur
Kierownik Centrum Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej przy Szkole im. Szymona Konarskiego w Wilnie
 
Kontakt:
jolantatupko@gmail.com
tel. (+370) 614 49 510
 
Prawnik, od 2012 roku praktykujący mediator w sporach rodzinnych, cywilnych, gospodarczych, administracyjnych,  szkolnych (ukończyła przeszło 200 godzin szkoleń).
Mediator w pracowniczych sporach grupowych (Rozporządzenie Ministra Ubezpieczeń Społecznych į Pracy Republiki Litewskiej z dnia 25 października 2017 r. Nr.A1-544)
Mediator i arbiter w Wileńskim Sądzie Arbitrażu Handlowego.
Mediator w Międzynarodowym Centrum Mediacji z siedzibą w Warszawie.
Wykładowca na Kazimieras Simonavicius Uniwersytecie oraz na Wydziale Ekonomiczno -Informatycznym w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku.
   
   

Uczniowie
 

 Nr
Imię Nazwisko
klasa
Poczta el.
1.
Karina Dzisievič
IVG
 karina.dzisievic@konarskio.lt
2.
Agnieška Rukovič
IVG
agnieska.rukovic@konarskio.lt
3.
Andžej Tumel
IVG
andzej.tumel@konarskio.lt
4.
Gintarė Dziminskaitė
IIIG
gintare.dziminskaite@konarskio.lt
5.
Uršula Eva Žibort
IIIG
ursula.eva.zibort@konarskio.lt
6.
Iveta Šareiko
10
iveta.sarejko@konarskio.lt
7.
Katrina Kolpak
10
katrina.kolpak@konarskio.lt
8.
Aneta Šibakovska
10
aneta.sibakovska@konarskio.lt
9.
Natalia Marianna Vejman
10
natalia.marianna.wejman@konarskio.lt
10.
Gabrielė Voitechovičiūtė
10
gabriele.voitechoviciute@konarskio.lt
11.
Gabriela Jolanta Mazur
9
gabriela.jolanta.mazur@konarskio.lt
12.
Kamila Joana Latvis
8
kamile.latvis@konarskio.lt
13
Karol Kulakovski 8 karol.kulakovski@konarskio.lt
14.
Alan Klimeniuk
8
alan.klimeniuk@konarskio.lt
15.
Fabia Matulianec
8
fabia.matulianec@konarskio.lt
16 Erik Šibakovski 8 erik.sibakovski@konarskio.lt
17 Aneta Dovnar 7 aneta.dovnar@konarskio.lt
18 Daniel Kondratovič 7 daniel.kondratovic@konarskio.lt
19 Radoslav Milevski 7 radoslav.milevski@konarskio.lt
 20
Vitalij Zarščikov
 7
vitalij.zarscikov@konarskio.lt

 

 

Nauczyciele
 

Nr Imię Nazwisko Poczta el.
1 Božena Ambrozevičienė  bozena.ambrozeviciene@konarskio.lt
2 Regina Baniukevič  regina.baniukevic@konarskio.lt
3 Teresa Deržinskaja  teresa.derzinskaja@konarskio.lt
4 Liucina Jaglinska  liucina.jaglinska@konarskio.lt
5 Valerijus Jaglinski  valerijus.jaglinski@konarskio.lt
6 Jolita Jakubauskienė  jolita.jakubauskiene@konarskio.lt
7 Olga Jurkevičienė  olga.jurkeviciene@konarskio.lt
8 Ana Kizelevič  ana.kizelevic@konarskio.lt
9 Beata Kovalevska  beata.kovalevska@konarskio.lt
10 Irena Kotvicka  irena.kotvicka@konarskio.lt
11 Krystyna Kratkovska  krystyna.kratkovska@konarskio.lt
12 Lilija Mikonienė  lilija.mikoniene@konarskio.lt
13 Jolanta Pacyno  jolanta.pacyno@konarskio.lt
14 Sabina Sadovska  sabina.sadovska@konarskio.lt
15 Božena Sokolinska  bozena.sokolinskaja@konarskio.lt
16 Joldana Vincel  joldana.vincel@konarskio.lt

 

 
smart foreash
This site uses cookies. They can identify logged-in users, collect statistics, and help improve browsing experience for each visitor individually.
Learn more about our Privacy Policy
Agree Clear the cookies and exit