ul. Statybininkų 5, 03200 Wilno
tel. +370 5 213 05 18
e-mail rastine@konarskio.vilnius.lm.lt

Mediatorzy

 

Każda osoba znajdująca się w konflikcie szkolnym lub stojąca przed zagrożeniem konfliktu może uzyskać bezpłatnej konsultacji na temat mediacji, czy też przyszykowania się do konstruktywnej rozmowy opartej na obopólnych interesach stron.

Kierownik Centrum Mediacji

Jolanta Tupko Mazur
Kierownik Centrum Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej przy Szkole im. Szymona Konarskiego w Wilnie
 
Kontakt:
jolantatupko@gmail.com
tel. (+370) 614 49 510
 
Prawnik, od 2012 roku praktykujący mediator w sporach rodzinnych, cywilnych, gospodarczych, administracyjnych,  szkolnych (ukończyła przeszło 200 godzin szkoleń).
Mediator w pracowniczych sporach grupowych (Rozporządzenie Ministra Ubezpieczeń Społecznych į Pracy Republiki Litewskiej z dnia 25 października 2017 r. Nr.A1-544)
Mediator i arbiter w Wileńskim Sądzie Arbitrażu Handlowego.
Mediator w Międzynarodowym Centrum Mediacji z siedzibą w Warszawie.
Wykładowca na Kazimieras Simonavicius Uniwersytecie oraz na Wydziale Ekonomiczno -Informatycznym w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku.
   
   

Uczniowie
 

 Nr
Imię Nazwisko
klasa
Poczta el.
 
     
1
Iveta Šareiko
IV
iveta.sarejko@konarskio.lt
2
Katrina Kolpak
IV
katrina.kolpak@konarskio.lt
3
Aneta Šibakovska
IV
aneta.sibakovska@konarskio.lt
4
Natalia Marianna Vejman
IV
natalia.marianna.wejman@konarskio.lt
5
Gabrielė Voitechovičiūtė
IV
gabriele.voitechoviciute@konarskio.lt
6
Gabriela Jolanta Mazur
III
gabriela.jolanta.mazur@konarskio.lt
7
Kamila Joana Latvis
II
kamile.latvis@konarskio.lt
8
Karol Kulakovski II karol.kulakovski@konarskio.lt
9
Alan Klimeniuk
II
alan.klimeniuk@konarskio.lt
10
Fabia Matulianec
II
fabia.matulianec@konarskio.lt
11 Erik Šibakovski II erik.sibakovski@konarskio.lt
12 Aneta Dovnar I aneta.dovnar@konarskio.lt
13 Daniel Kondratovič I daniel.kondratovic@konarskio.lt
14 Radoslav Milevski I radoslav.milevski@konarskio.lt
15
Vitalij Zarščikov
I
vitalij.zarscikov@konarskio.lt

 

 

Nauczyciele
 

Nr Imię Nazwisko Poczta el.
1 Božena Ambrozevičienė  bozena.ambrozeviciene@konarskio.lt
2 Regina Baniukevič  regina.baniukevic@konarskio.lt
3 Teresa Deržinskaja  teresa.derzinskaja@konarskio.lt
4 Liucina Jaglinska  liucina.jaglinska@konarskio.lt
5 Valerijus Jaglinski  valerijus.jaglinski@konarskio.lt
6 Jolita Jakubauskienė  jolita.jakubauskiene@konarskio.lt
7 Olga Jurkevičienė  olga.jurkeviciene@konarskio.lt
8 Ana Kizelevič  ana.kizelevic@konarskio.lt
9 Beata Kovalevska  beata.kovalevska@konarskio.lt
10 Irena Kotvicka  irena.kotvicka@konarskio.lt
11 Krystyna Kratkovska  krystyna.kratkovska@konarskio.lt
12 Lilija Mikonienė  lilija.mikoniene@konarskio.lt
13 Jolanta Pacyno  jolanta.pacyno@konarskio.lt
14 Sabina Sadovska  sabina.sadovska@konarskio.lt
15 Božena Sokolinska  bozena.sokolinskaja@konarskio.lt
16 Joldana Vincel  joldana.vincel@konarskio.lt

 

 
smart foreash
This site uses cookies. They can identify logged-in users, collect statistics, and help improve browsing experience for each visitor individually.
Learn more about our Privacy Policy
Agree Clear the cookies and exit